Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4105:2013v:eksamen [2012-12-21]
mariusth [Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C)]
tma4105:2013v:eksamen [2013-05-01]
ehrnstro [Mattelab]
Linje 19: Linje 19:
  
 ===== Mattelab ===== ===== Mattelab =====
-I forbindelse med eksamen vil det bli arrangert mattelab.  ​Mer informasjon vil komme her når den foreligger.+I forbindelse med eksamen vil det bli arrangert mattelab.  ​Se info under [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4105/​2013v/​eksamensforelesninger|Eksamensforelesninger og mattelab]].
  
 ===== Formelliste ===== ===== Formelliste =====
 Til eksamensoppgavene vil det bli gitt en formelliste. ​ Formellisten finner du {{:​tma4105:​eksamen:​formelliste.pdf|her}}. Til eksamensoppgavene vil det bli gitt en formelliste. ​ Formellisten finner du {{:​tma4105:​eksamen:​formelliste.pdf|her}}.
2013-05-01, Mats Harald Andreas Ehrnström