Viktig informasjon om eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 7. januar 2022

Som følge av smittevernstiltakene vil vurderingsformen i Matematikk 1 endres fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen. Vi anbefaler at du ser gjennom videoen NTNU har laget om digital hjemmeeksamen.

På denne siden finner du viktig informasjon om digital hjemmeeksamen i Matematikk 1. Vi anbefaler at du også leser gjennom NTNUs beskrivelse av digital hjemmeeksamen. Se også ofte stilte spørsmål om eksamen for generell informasjon om eksamen ved NTNU.

Når er eksamen?

Den digitale hjemmeeksamenen i Matematikk 1 finner sted fredag 7. januar 2022.

Hvor lang er eksamenstiden?

Eksamenstiden er fra kl. 9.00 til kl. 13.30. I dette er det inkludert 30 minutter ekstra for å laste opp filer i forbindelse med eksamen. Vi anbefaler at du setter av godt med tid til å få lastet opp dine filer. Gjenværende eksamenstid vil til enhver tid vises i Inspera.

Får jeg en karakter?

I tråd med det som har vært praksis ved tidligere hjemmeeksamener (siden våren 2020) vil det ikke bli gitt bokstavkarakterer, men kun Bestått/Ikke bestått. Grensen for Bestått vil ligge på samme nivå som grensen for en E.

Dersom du går opp til eksamen for å forbedre en karakter, vil du bli vurdert etter den karakterskalaen som gjelder for emnet når du tar eksamen på nytt. Dersom du på grunn av endret karakterskala ikke ønsker å gå opp på nytt, kan du trekke deg fra eksamen og heller vurdere å gå opp på nytt når det igjen vil bli brukt bokstavkarakterer i Matematikk 1. Trekkfristen er 14 dager før eksamensdato. Dersom du går opp til eksamen nå og får «ikke bestått», vil den karakteren du hadde tidligere bli stående.

Hvordan får jeg tilgang på eksamensoppgavene?

Du får tilgang på eksamensoppgavene ved å logge deg inn i Inspera Assessment. Du vil finne din eksamen under «Mine prøver». Se her for en utfyllende beskrivelse av digital hjemmeeksamen.

Hva gjør jeg hvis jeg får tekniske problemer underveis?

Dersom du skulle få tekniske problemer underveis eller rundt innlevering, ta kontakt for teknisk hjelp umiddelbart. Kontaktinformasjon står i informasjonsfeltet til prøven når du står i «Mine prøver» i dashboard i Inspera Assessment.

Merk: Du skal kontakte teknisk hjelp og altså ikke faglærer (og heller ikke tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no) ved tekniske problemer.

Hvilke hjelpemidler er tillatt under eksamen?

Alle hjelpemidler er tillatt. NTNU har besluttet at for alle emner som endrer vurderingsform fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen så vil følgende bestemmelser gjelde:

Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, men vær obs på at du må følge eventuelle anvisninger om kildehenvisninger under. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks.

Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.

Hva slags oppgavetyper vil jeg få?

Siden denne endringen kom så nært opp til eksamensdatoen, vil det ikke bli gjort endringer i typen oppgaver sammenlignet med om vi hadde hatt skriftlig skoleeksamen. Vi vil imidlertid lage variasjoner av oppgavene, slik du er vant til fra STACK, slik at for hver oppgave velges det ut én av et visst antall varianter for hver student.

Alle oppgavene vil kreve at du viser utregninger, eller gir begrunnelser. Hvis du bruker digitale hjelpemidler (f.eks. GeoGebra, Wolfram Alpha) til utregninger, må du gjøre rede for hvilke hjelpemidler du har brukt.

For å besvare oppgavene bruker du en funksjonalitet i Inspera Assessment som kalles «filopplasting».

Se her for en utfyllende beskrivelse av hvordan du laster opp besvarelsen.

Du laster opp én fil per oppgave som ber om en filopplasting. Vi ber om at du bruker hvite A4-ark (enten blanke, med linjer eller med ruter) der du markerer øverste del av hvert ark som vist i bildet under.

Tallet til venstre er ditt kandidatnummer. (Bruk altså kandidatnummer og ikke studentnummer.) Sidetallene refererer til den aktuelle filen og altså ikke til det totale antallet sider du laster opp for samtlige oppgaver. Dersom du har nettbrett som du kan skrive på, må du gjerne bruke dette til å skrive besvarelsen din. Husk å eksportere filene dine som PDF som du så laster opp i Inspera Assessment.

KUN FILER I PDF-FORMAT SKAL LASTES OPP!! Og du må lage ÈN PDF-FIL FOR HVER OPPGAVE

Skal man bruke Safe Exam Browser ved hjemmeeksamen?

Nei, ved hjemmeeksamen foregår eksamen direkte i din normale nettleser. Det er ikke noen nedlåsing av nettverk eller tilgang til programmer på maskinene deres ved hjemmeeksamen.

Er det noen tekniske krav til utstyret man skal ta hjemmeeksamen på?

Inspera Assessment støtter ikke nettleseren Internet Explorer. Vi anbefaler også at man sitter på utstyr med skjerm større enn 10". Mindre skjermer kan få problemer med å vise oppgavene riktig. Bruk demoprøvene for å teste utstyret ditt.

Om du har en ikke-fungerende PC ber vi deg først kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte egen PC under eksamen, kan du søke om låne-PC her. Antall låne-PC-er er begrenset. Søk derfor så tidlig som mulig. Skjemaet sender ut et automatisk svar på søknaden med informasjon.

Informasjon som ligger ved eksamensoppgavene

Oppgavesettet inneholder en forside med en del viktig informasjon. Denne forsida finner du her slik at du kan lese gjennom den på forhånd.

2022-01-05, Frode Rønning