TMA4100 Matematikk 1, høst 2021

Kontinuasjonseksamen Dato for kontinuasjonseksamen er satt til 20. august 2022. Se kunngjøring her.

Litt informasjon:

  • Formatet på kontinuasjonseksamen blir det samme som ved ordinær eksamen i januar, dvs. digital hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt.
  • Eiolf Kaspersen vil holde et kontekurs i uke 32. For dette har han opprettet en egen fagside. All informasjon om dette kurset vil bli å finne på den siden.

Eksamen 20. august 2022 Oppgavene som ble gitt til eksamen finnes her. Løsningsforslag til oppgavene finnes her.

Eksamen 7. januar 2022 En kombinasjon av oppgavene som ble gitt til eksamen finnes her. Løsningsforslag til den samme kombinasjonen av oppgaver finnes her.

Fram mot eksamen

Oversiktsforelesning og plenumsregning:

Interaktiv forelesning:

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle innleveringsoppgavene finnes i fremdriftsplanen.
  • STACK-testene ligger som treningstester på STACK.

Repetisjonsforelesning

Opptak av forelesningen fredag 17. desember ligger her.

Referansegruppe

Disse er medlemmer i referansegruppen for Matematikk 1 høsten 2021:

Møter i referansegruppen er holdt 24. september og 20. oktober. Referat fra disse møtene er lagt ut på Blackboard. Tredje og siste møte ble holdt onsdag 10. november. I etterkant av dette vil den endelige rapporten bli utarbeidet, så det lages ikke et eget referat fra dette møtet.

Lærebok


forside.jpg Adams og Essex: Calculus, 10th Edition. Denne er tilgjengelig på Akademika i en to-binds spesialversjon. Dere som skal ha Matematikk 1 i høst og Matematikk 2 til våren kjøper både bind 1 og bind 2. Dere som ikke skal ha Matematikk 2, kjøper bare bind 1.

2022-08-22, Frode Rønning