TMA4100 Matematikk 1, høst 2021

Beskjeder

 • Organisering av undervisningen i Matematikk 1:
 • Oversiktsforelesningene og plenumsregningen blir gjennomført digitalt.
 • De interaktive forelesningene blir gjennomført fysisk, med påmelding. I tillegg blir det gitt én sesjon på Zoom, fredag 10.15-12.00 (uten påmelding). Timene som opprinnelig var satt opp i S7 og S8 torsdag 12.15-14.00 avlyses inntil videre. Vi vurderer behovet fra uke til uke.
 • Mattelaben vil vi holde åpen innenfor gjeldende smittevernsregler. Merk at det er svært begrenset kapasitet tirsdag 12.15-14.00. Se timeplanen.
 • Vi er usikre på behovet for digital versjon av interaktive forelesninger. For å teste ut behovet vil vi denne uken (uke 37) også sette opp en interaktiv forelesning på Zoom torsdag 10.15-12.00. Lenke er lagt ut i boksen til høyre. Det er ingen påmelding til Zoom-forelesningene.

Referansegruppe

 • Vi holder på å etablere referansegruppe i Matematikk 1. Foreløpig har vi for få interesserte, og særlig er det for dårlig spredning mellom studieprogrammene. Vi ber alle som kunne være interessert om å sende en mail til denne adressen. Si hvilket studieprogram du tilhører. Vi er spesielt interessert i representanter fra studieprogrammene på IV-fakultetet, dvs. bygg, marin, produksjonsteknikk, ingeniørvitenskap m.fl..

Innlogging til Zoom

 • Klikk på lenken og åpne Zoom. Da kommer det en melding som sier "This meeting is for authorised participants only".
 • Klikk på "Sign in to Join". Nå kommer det opp en boks med overskriften Zoom og felt for Email og Password. IKKE bruk disse feltene, men klikk på SSO nederst i boksen.
 • Der det spørres etter "domain", skriv ntnu, slik at det blir stående ntnu.zoom.us
 • Da kommer du til innlogging med NTNU-bruker via Feide
 • Oversiktsforelesningene og plenumsregningene krever et passord (sendt ut på mail - det samme hver uke)

Uke 37

Oversiktsforelesning:

Interaktiv forelesning: (Påmelding til fysisk undervisning i Blackboard.)

Plenumsregning

Obligatoriske aktiviteter

Lærebok


forside.jpg Adams og Essex: Calculus, 10th Edition. Denne er tilgjengelig på Akademika i en to-binds spesialversjon. Dere som skal ha Matematikk 1 i høst og Matematikk 2 til våren kjøper både bind 1 og bind 2. Dere som ikke skal ha Matematikk 2, kjøper bare bind 1.

2021-09-15, Frode Rønning