Temasider

Pensum er delt inn i følgende temaer:

Under hvert tema finner du en kort innføring i de viktigste begrepene i dette kapittelet, samt lenker til relevant digitalt læringsmateriale.
Denne lenken peker til en norsk-engelsk matematisk ordliste.

Videoserier

Her er en liste over nyttige videoserier:

2021-08-02, Frode Rønning