Fremdriftsplan

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer STACK
34 Introduksjon til Matematikk 1
med eksempler på anvendelser
OF: Introduksjon til Matematikk 1, time 1
Introduksjon til Matematkk 1, time 2
Introduksjon til Matematikk 1, lysark
IF: Oppgaver
Presentasjon IF Markus
Innlevering 1
(frist 24. september kl 16.00)
35 Grenser og kontinuitet
1.1-1.5
OF: Videoopptak
IF: Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Videoopptak
STACK-test 1
(Frist 14.09 kl 16.00)
36 Derivasjon I
2.1-2.8
OF: Videoopptak
IF: Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak
STACK-test 2
(Frist 21.09 kl 16.00)
37 Derivasjon II
2.9, 4.1, 4.3-4.5
OF: Videoopptak
IF: Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak
STACK-test 3
(Frist 28.09 kl 16.00)
38 Trancendente funksjoner og invers funksjon
3.1-3.6
OF: Videoopptak, Del 1 Del 2
IF: Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak
STACK-test 4
(Frist 05.10 kl 16.00)
39 Integrasjon I
5.1-5.7
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2
IF: Oppgaver
Animasjon som viser "Sum of Squares"
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
Innlevering 2
(frist 22. oktober kl 16.00)
STACK-test 5
(Frist: 12.10 kl 16.00)
40 Integrasjon II
6.1-6.3, 6.5
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2

IF: Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
STACK-test 6
(Frist 19.10 kl 16.00)
41 Integrasjon III
7.1-7.3, 7.6
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2

IF: Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
STACK-test 7
(Frist: 26.10 kl 16.00)
42 Numerikk
4.2, 6.6-6.7
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2
IF:Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
Innlevering 3
(frist 5. november kl 16.00)
STACK-test 8 
(Frist: 02.11 kl 16.00)
43 Taylorpolynom
4.9-4.10
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2
IF:Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
STACK-test 9
(Frist: 09.11 kl 16.00)
44 Rekker I
9.1-9.3
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2
IF:Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
STACK-test 10
(Frist: 16.11 kl 16.00)
45 Rekker II
9.3-9.4
OF: Videoopptak, Time 1 Time 2
IF:Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
Innlevering 4
(frist 26. november kl 16.00)
STACK-test 11
(Frist: 23.11 kl 16.00)
46 Rekker III
9.5-9.7
OF: Videoopptak Time 1 Time 2
IF:Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
STACK-test 12
(Frist: 30.11 kl 16.00)
47 Differensialligninger
2.10, 7.9, 19.1-19.3
OF: Videoopptak Time 1 Time 2
IF:Oppgaver
Anbefalte oppgaver
Løsningsforslag
Videoopptak: Time 1 Time 2
STACK-test 13
(Frist: 03.12 kl 16.00)

Lærebok

forside.jpg Adams og Essex: Calculus, 10th Edition. Denne er tilgjengelig på Akademika i en to-binds spesialversjon. Dere som skal ha Matematikk 1 i høst og Matematikk 2 til våren kjøper både bind 1 og bind 2. Dere som ikke skal ha Matematikk 2, kjøper bare bind 1.

2021-11-24, Frode Rønning