Parallellen for MTDESIG, MTIØT-PUP, MTMART og MTPROD

Beskjeder
Referatene fra de tre referansegruppemøtene kan dere lese her: referat1side1 referat1side2referat2 Referat3
Maple TA oppgave om den alternerende harmoniske rekke. Husk at vi har lært på forelesning at man kan finne et erstimat av feilen for alle harmoniske rekker, \[|s-s_n|\le|a_{n+1}|.\] Men merk denne er bare en øvreskranke. I oppgave må man finne den eksakte verdien av summen og så trekke ifra delsummen s_3. Slik finner man feilen nøyaktig ikke bare en feilskranke.
Forelesningene på onsdag 29. oktober og onsdag 26. november 14.15 - 16.00 i R7 er begge flyttet til R1 (samme tidspunkt).
De odde deriverte av erf(x) mhp x er forskjellige fra null i null, mens de like deriverte er null i null. Dette fører til at Taylorpolynomet av orden 4 om x=0 er egentlig et polynom av frad 3 i x.
Løst Oppgaven 10 kap 410 side 280 (Taylor polynom med estimering av feil). Se nedenfor under oppgaver.
Oppgave:\[\lim_{x\rightarrow 0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}\]
Oppgave:\[ \lim_{x\rightarrow 0}\frac{2\tan(2x)-4x}{2x^3}\]
I dag 24.09.2014 er det treffetid i R9 kl 16. Vi kan diskutere den skriftlige innleveringen for de som måtte ønske det.
Forelesningsnotater for 17. september Utfordring 1: Kjegle det renner vann ut av Utfordring 2: Newtons metode
Forelesningsnotater for 15. september (lagt ut av Haakon Bakka).Utfordring: sinh invers. Utfordring: deriver tan invers.
Interessant logaritme identitet: \[1=\log_a x\cdot \log_x a.\] Se her.
Vi trenger fremdeles en rapresentat for IØT studentene i referansegruppa (gjerne en gutt), meld dere på :!:
Vennligst send dine svar på webdagbok uke 36.
Skriftlig innlevering nr 1 sendes inn med frist 8nde September. Du må levere inn 3 av 4 skriftlige innleveringer for å få lov å gå på eksamen.
Ikke glem Maple TA test nr 1 som skal innleveres innen Søndag 07.09. Duma levere inn 8 av 12 Maple TA testene for å få løv å gå på eksamen. Maple TA testene er åpne for to uker og man kan sende inn svarene flere ganger i forkant av fristen. Hvis du har sent inn svarene dine og du har oppdaget at noe var feil og du vet hvordan feilen kan rettes, kan du sende inn på nytt (så lenge du gjør det før fristen går ut).
Innpassinsaker: Prof. Petter A. Bergh ved IMF har ansvar for å eventuelt gi fritak fra Matte 1, hvis du har søkt for fritak.
Jeg vil diskutere med referansegruppa neste Mandag etter forelesning. Tema: TEKNOSTART. Vi trenger en medlem blant MARIN studentene og en medlem blant IØT studentene, meld dere på :!:
Se løste oppgaver nedenfor.

Forelesninger

  • Mandager 15:15-17:00 i R1
  • Onsdager 14:15-16:00 i R7

Oppgaver i R9 og R1

Jeg har reservert R9 for oppgaveregning etter forelesning på Onsdagene. Dette betyr at hvis vi skal diskurere noe spørsmål eller oppgaver rett etter forelesning på Onsdag, kan vi fortsette diskusjonene i R9 om ønskelig.

R1 på Mandager er ledig kl 17 til kl 18 vanligvis. Rommet er foreløpig ikke reservert til oss, men jeg tenker at vi kan likevel bruke rommet fram til kl 18:00 (ihvertfall som en midlertidig ordning) om det viser seg å være nyttig å diskutere faget i mindre grupper etter forelesning.

Foreleser

Elena Celledoni

Treffetid og -sted: Kl 16-17 Onsdager i forbindelse med Mattelab i S8. Med mindre det gis beskjed om noe annet.

Onsdag 3. September treffetid i R9.

Onsdag 10. September og Onsdag 17. September er treffetid avlyst.

Referansegruppe

Mathias Breistein Industriell Økonomi

Thomas Gjedebo Industriell Økonomi

Nora P. Gjertsen Industriell Design

Greatania Juardi Produktutvikling og produksjon.

Øyvind Vikestad Aarø Produktutvikling og produksjon.

Mari Vassdokken Sigstad Marin Teknikk

Se her for informasjon om referansegruppeordningen. Vi trenger studenter som representerer medstudenter i referansegruppe. Hvis du er villig, vennligst ta kontakt med faglærer ( Elena). Det bør være minst en representat for hver linje.

Forelesningsfoiler

Lenker

Grafer av funksjoner

The tangent line problem. Stigningstallet til tangenten som grenseverdi til stigningstallet til sekanten til f mellom (x,f(x)) og (x+h,f(x+h)).

Morsomt video om trigonometriske funksjoner

Oppgaver

Oppgave 5 (oppgave 10 kap 4.10 side 280)

Funksjonen er \[f(x)=\sqrt{x}\] oppgaven spør at vi approksmere funksjonen med Taylorpolynomet av grad 2 rundt x=64 og bruke den til å approksimere kvadratroten av 61. Så må vi estimere feilen ved bruk av feilfunksjonen for Taylorpolynom og finne den minste intervallet vi kan som innholder roten av 61 (basert på vår estimat). Vi har \[P_2(x)=8+\frac{1}{16}(x-64)-\frac{1}{8^4}(x-64)^2,\quad P_2(61)=8-\frac{3}{16}-\frac{9}{8^4}=7.810302734375000\] og \[E_2(x)=\frac{1}{16}\frac{1}{s^{5/2}}(x-64)^3, \quad s\in(61,64),\] og \[ E_2(61)=-\frac{27}{16}\frac{1}{s^{5/2}},\quad s\in(61,64).\] Nå funksjonen \[\frac{1}{s^{5/2}},\quad s\in(61,64)\] er avtagende og oppnår sin maksimum i 61 og sin minimum i 64, så \[-\frac{27}{16}\frac{1}{61^{5/2}}< E_2(61)< -\frac{27}{16}\frac{1}{64^{5/2}}.\] Da må \[\sqrt{61}\in(P_2(61)-\frac{27}{16}\frac{1}{61^{5/2}},P_2(61)-\frac{27}{16}\frac{1}{64^{5/2}})\] og med tall dette blir \[7.810249675906654=\sqrt{61}\in(7.810244668738105, 7.810251235961914).\]

Oppgave 4

Finn grensen \[\lim_{x\rightarrow 0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}.\]

Løsning Vi bruker variabelen \[y=\frac{1}{x}\] da \[\lim_{x\rightarrow 0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}=\lim_{y\rightarrow \infty}e^{-y^2}\,y^3\] Vi bruker nå Teorem 5 (a) fra kap 3.4 og vi får

\[\lim_{x\rightarrow 0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}=\lim_{y\rightarrow \infty}e^{-y^2}\,y^3=0.\]

Oppgave 3

Finn grensen \[ \lim_{x\rightarrow 0}\frac{2\tan(2x)-4x}{2x^3}\]

Løsning For å finne grensen bruker vi Taylor formelen for \[f(x)=\tan(2x).\] Taylor formelen: \[f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\mathcal{O}(x^4).\] In our case we have \[f(0)=0,\quad f'(0)=(2+2\tan(2\cdot 0)^2),\quad f''(0)=4\tan(2\cdot 0)(2+2\tan(2\cdot 0)^2),\quad f'''(0)=4(2+2\tan(2\cdot 0)^2)^2+16\tan(2\cdot 0)^2(2+2\tan(2\cdot 0)^2)\] \[f(0)=0,\quad f'(0)=2,\quad f''(0)=0,\quad f'''(0)=16\] da \[2\tan(2x)-4x=2(2x+\frac{16}{6}x^3+\mathcal{O}(x^4))-4x=\frac{16}{3}x^3+\mathcal{O}(x^4)\] Og så \[ \lim_{x\rightarrow 0}\frac{2\tan(2x)-4x}{2x^3}=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\frac{16}{3}x^3+\mathcal{O}(x^4)}{2x^3} =\lim_{x\rightarrow 0}(\frac{8}{3}+\mathcal{O}(x))=\frac{8}{3}\]

Oppgave 2

Vi skal bevise at \[1=\log_a x\cdot \log_x a.\]

Vi bruke definisjon av logaritme og får at

\[x=a^{\log_a x},\qquad a=x^{\log_x a},\] vi setter inn uttrykket for \[a=x^{\log_x a}\] i uttrykket for \[x=a^{\log_a x}.\] Vi får \[x=\left( x^{\log_x a} \right)^{\log_a x}=x^{\log_x a\cdot \log_a x}\] og det må til sluttt være at \[1=\log_x a\cdot \log_a x.\]

Oppgave 1

Finn en funksjon \[f\] som tilfredstiller \[x=f(x+4).\]


For å løse dette setter vi \[u=x+4\] da blir \[u-4=x\] og \[u-4=f(u-4+4)=f(u).\] Slik at vi får \[f(x)=x-4.\]

Teknostart for MTDESIG, MTIØT-PUP og MTPROD

Torsdag 14.8 Fredag 15.8 Mandag 18.8 Tirsdag 19.8 Onsdag 20.8 Torsdag 21.8
kl 10:15-11 i S5 kl 8:15-11 i S5 kl 8:15-11 i S5 kl 10:15-11 i KJL5 kl 8:15-11 i KJL1 kl 8:15-11 i S5
Introduksjon Forkunskapstest Øving med veiledning Hjelpemidler og strategier Hjelpemidler og strategier/Forelesning ForVei/ Forelesning

MTMART har eget Teknostart på Tyholt.

2014-11-24, Elena Celledoni