TMA4100 Matematikk 1, høst 2014

Beskjeder

  • Det er samme tillatte hjelpemidler til kontinuasjonseksamen som til ordinær eksamen: bestemt enkel kalkulator samt vedlagt formelark (kode C). Merk spesielt at Rottmanns formelsamling ikke er tillatt.


2015-07-28, Marius Thaule