Hjemmeøving 1

Veiledning uke 36.

Oppgaver fra læreboken:

 • Avsnitt 1.5: Oppgave 59
 • Avsnitt 2.1: Oppgave 3
 • Avsnitt 2.3: Oppgave 20, 53
 • Avsnitt 2.5: Oppgave 35
 • Avsnitt 2.6: Oppgave 39, 46
 • Avsnitt 2.7: Oppgave 34
 • Avsnitt 3.2: Oppgave 53
 • Avsnitt 3.3: Oppgave 13
 • Avsnitt 3.4: Oppgave 25
 • Avsnitt 3.5: Oppgave 97
 • Avsnitt 3.6: Oppgave 2, 32
 • Avsnitt 3.7: Oppgave 9
 • Avsnitt 3.8: Oppgave 13

En pdf-fil med oppgavetekstene finner du her.

2012-08-24, hakonm