Øving 4

En del av dere vil også se noen av disse oppgavene øving 3 til IT-Grunnkurs. For å få best utbytte anbefaler vi at du arbeider med IT- og matematikkoppgavene samtidig. (OBS: du skal fremdeles levere IT-øvinger og matteøvinger separat.)

  • Avsnitt 4.1: Oppgave 23 og 70
  • Avsnitt 4.2: Oppgave 5-8, 20 og 54
  • Avsnitt 4.3: Oppgave 12abc
  • Avsnitt 4.4: Oppgave 10, 22, 30 og 40
  • Avsnitt 4.5: Oppgave 24 og 40
  • Oppgave 20 fra eksamensoppgavesamlingen som finnes her.

Alle oppgavene er fra læreboka (Hass - Weir -Thomas).

2008-09-10, Marius Irgens