Eksamen i Matematikk 1 - høsten 2008

Eksamen i Matematikk 1 er todelt og består av en semesterprøve (maks. 20%) og en skriftlig eksamen (min. 80%). Nytt av året er at semesterprøven kun vil telle positivt på den endelige karakteren.

Semesterprøven

 • Semesterprøven er en flervalgsprøve som gjennomføres på en datamaskin i uke 42. Selve prøven varer 90 minutter. Når dere møter på datasalen får dere utdelt innloggingsinformasjon (brukernavn, passord og internettadresse). Husk å ta med studiebevis og semesterkort.
 • Studenter med spesielle behov som gir dem rett på utvidet tid vil få 120 minutter til rådighet på prøven. De dette gjelder, vil få informasjon om det ved forhåndspåmeldingen. Dersom de ikke får det, må de selv henvende seg til instituttkontoret (7.etg. SB-II) for å få ekstra tid.
 • Semesterprøven består av et oppgavesett på 10 spørsmål generert fra en stor oppgavedatabase. Oppgavesettene blir dermed ulike, men oppgavene plukkes ut slik at vanskelighetsgraden skal bli mest mulig lik. Hvert spørsmål har 4 svaralternativer hvorav bare ett er korrekt. Det gis ett poeng for riktig svar på et spørsmål og null poeng for galt svar. Du kan gå frem og tilbake mellom spørsmålene og endre svaret ditt så mange ganger du vil inntil du leverer.
 • Pensum: Det som er dekket av tempoplanen, forelesningene og øvingene frem til semesterprøven. Det vil si kap. 1–6 i boka (unntatt 1.6), Appendiks A.2 (induksjon) og notatene om induksjon og polynomdivisjon. Du finner et eksempelsett fra 2005 her: proveeksamen05.pdf. Legg merke til at oppgave 4 ikke er dekket av pensumet for semesterprøven i år.
 • Du vil få utdelt kladdeark. Du må selv ha med skrivesaker og eventuelt hjelpemidlene nevnt nedenfor. Husk også studiebevis og semesterkort!

Tidspunkter og påmelding til semesterprøven

Semesterprøven ble holdt i uke 42, mandag 13. til lørdag 18. oktober. Prøven er nå over.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen er skriftlig og finner sted 16.desember 2008 kl. 09:00. Varighet er 4 timer.

Pensum

Følgende deler av læreboka er pensum:

 • 1.1-1.5
 • kapitlene 2-8
 • 15.1-15.5 (Picarditerasjon (nederst s.15-5 til s. 15-7) er kursorisk)
 • appendiks A.2

I tillegg er øvingene og følgende notater pensum:

Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler er Kode C. Det vil si bestemt enkel kalkulator (CITIZEN SR-270X eller HP30S) og Matematisk formelsamling (Rottmann). Dette gjelder både avsluttende eksamen og semesterprøven.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

 • Skrive navnet ditt
 • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
 • Markere tekst ved understreking/overstreking
2008-11-20, Marius Irgens