Kursinformasjon Matematikk 1 - Høsten 2008

Lærebok

Hass, Weir og Thomas: University calculus, Addison-Wesley, ISBN 978-1-84776-239-9

Pensum

Du finner den endelige pensumlisten på Vurderingssiden

Notater

Fremdriftsplan

Uke Tema Kapittel Øving Merknad
33 Informasjon, funksjoner, grafer, induksjonsbevis 1.1-1.5 + A.2 + notat - Se hjemmeside for Teknostart
34 Tangent, endringsrater, grenser, kontinuitet 2.1-2.7 - Se hjemmeside for Teknostart
35 Derivasjon 3.1 - 3.51-
36 Derivasjon 3.6 - 3.112-
37 maks/min, sekantsetningen, kurveskissering, l'Hôpital, anvendelser 4.1 - 4.63-
38 Newtons metode, antiderivasjon, integrasjon 4.7-4.8 + 5.1-5.34-
39 Integrasjon, definisjon av logaritmer 5.4-5.75-
40 Integrasjonsanvendelser 6.1-6.56-
41 Integrasjonsanvendelser, a jour og repetisjon 6.6-6.77-
42 Integrasjonsmetoder 7.1-7.4- Semesterprøve
43 Numerisk integrasjon 7.5-7.78-
44 Følger, rekker, rekketester 8.1-8.4 9-
45 Rekketester, absolutt og betinget konvergens, potensrekker, Taylorrekker 8.5-8.810-
46 Taylorrekker, Førsteordens differensialligninger 8.9-8.10 + 15.1-15.211-
47 Anvendelser av førsteordens differensialligninger, Eulers metode, grafiske løsninger, a jour 15.3-15.512-
48 Repetisjon, eksamensoppgaver --Siste undervisningsdag fredag
51 Eksamen---

Studieteknikk

2008-11-20, Marius Irgens