Øving 3

  • Avsnitt 3.4: Oppgave 12 og 25
  • Avsnitt 3.5: Oppgave 20, 36 og 97
  • Avsnitt 3.6: Oppgave 2 og 32
  • Avsnitt 3.7: Oppgave 9
  • Avsnitt 3.8: Oppgave 13
  • Avsnitt 3.9: Oppgave 13 og 24
  • Avsnitt 3.10: Oppgave 52
  • Avsnitt 3.11: Oppgave 12
  • Oppgave 14 fra eksamensoppgavesamlingen du finner her

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2008-09-02, Kristian Gjøsteen