Øving 13

Felles for alle:

Studieprogramspesifikke oppgaver:

  • FYMA: Oppgave 5.46, s. 389
  • BYGG/ING: Oppgave 4.5.33
  • EL, EL, ENERG, IØT, TK: Oppgave-pdf
  • DESIG, IØT, PROD: Oppgave 4.5.11
  • MART: Oppgave 15.5.17
  • DT, IØT, KOM: Oppgave-pdf
  • KJ, MT, NANO: Oppgave 4.5.41
  • PETR, TEKGEO: Oppgave 6.5.29

Der ikke annet er oppgitt er oppgavene fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2008-11-17, prebengr