Hjemmeøving 1

Veiledning uke 35.

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 1.5: Oppgave 59 og 62
  • Avsnitt 2.1: Oppgave 4 og 15
  • Avsnitt 2.2: Oppgave 3, 18 og 68
  • Avsnitt 2.3: Oppgave 19, 42 og 49
  • Avsnitt 2.4: Oppgave 4, 13 og 50
  • Avsnitt 2.5: Oppgave 26 og 35
  • Avsnitt 2.6: Oppgave 8
2008-08-17, Kristian Gjøsteen