Jobbmuligheter

Etter endt studium er det en rekke jobbmuligheter. Under er noen av de tidligere studentene ved instituttet, sortert grovt etter bransje.


IT


Marianne Øberg

 • Født: 1985
 • Utdanning: Mastergrad i matematikk, algebra (2011), PPU (2010)
 • Jobb: Testleder i Steria

Jeg begynte på Lektorutdanningen i realfag (LUR), men byttet etterhvert til en master i matematikk og tok PPU ved siden av. Studiemiljøet på LUR og matte var helt fantastisk, og jeg ville definitivt valgt det samme om igjen. Selv om jeg ikke jobber som lektor eller med ren matematikk, er min erfaring at med denne kombinasjonen av utdannelse kan man gjøre veldig mye forskjellig.

Les mer

Les mer

Jeg har møtt flere arbeidsgivere med innstillingen “kan de lære seg matematikk, kan de lære seg alt”, og den pedagogiske bakgrunnen scorer høyt når man søker jobber der kommunikasjon og formidling er viktig (og hvilke jobber er ikke detJ). Også er det godt å vite at man har en lektorkarriere å falle tilbake på. It-konsulentbransjen er en spennende bransje for flere enn de som kan kode. Det er et dynamisk miljø der man hele tiden får muligheten til å lære seg nye ting, og der ingen dager og prosjekter er like!


Edmund Brekke

 • Født: 1980
 • Utdanning: Master i Industriell matematikk
 • Jobb: Doktorgradsstudent i Teknisk Kybernetikk ved UniK/NTNU

Jeg jobber med å utvikle metoder for målfølging til bruk i havneovervåkning. Mer konkret jobber jeg med å inkludere såkalte tunghalefordelinger i slike metoder for å gjøre dem bedre i stand til å filtrere vekk uønsket bakgrunnstøy.

Les mer

Les mer


Dag Evensberget

 • Født: 1980
 • Utdanning: Master i Industriell matematikk (2006), Mastergrad i romteknologi fra International Space University i Strasbourg (2007)
 • Jobb: Systemingeniør - utvikler romskipsimulatorer for den Europeiske Romorganisasjonen ESA

For tiden jobber jeg med styringssystemet til romsonden LISA Pathfinder, som skal lete etter gravitasjonsbølger i universet. Jeg jobber i Tyskland like ved Frankfurt.

Les mer

Les mer


Marius Gjerde Naalsund

 • Født: 1977
 • Utdanning: Fysikk og matematikk, studieretning industriell matematikk (algebra/kryptografi) (2003)
 • Jobb: Hydro IS Partner

Jeg begynte å studere matematikk fordi det hele livet har vært favorittfaget mitt. Det ble derfor et opplagt valg når jeg måtte velge mellom fysikk og matematikk. På den tiden hadde jeg ingen spesiell idé om hva én kunne bruke matematikk til. Jeg fulgte magefølelsen og studerte det jeg var mest interessert i, uten å tenke på hva slags jobb jeg kunne få.

Les mer

Les mer

Jeg kombinerte matematikkfagene med diverse informatikkfag. Da spesielt informasjonssikkerhetsfag fra institutt for telematikk. Dette gjorde jeg fordi jeg hadde en interesse for å kunne bruke matematikken til noe praktisk. Derfor tok jeg så mange datafag jeg kunne. I tillegg var min veileder for hovedoppgaven fra institutt for telematikk. Fag som kunne relateres til virkeligheten var noe jeg likte, jeg ble derfor etter hvert interessert i algebra og kryptografi.

Studiet var for teoretisk for min del. Jeg tok derfor et friår mellom 3. og 4.-året for å loffe rundt i verden, noe som kan anbefales på det sterkeste.

Trondheim er en knakende studentby! Jeg holdt meg så lite som mulig på selve Gløshaugen, men var veldig aktiv i NTNUI. Her kan jeg anbefale tindergruppa, en god gjeng med mange flotte turer. Ellers er det flott å enten være med i en gjeng på Samfundet, eller kjenne noen som er med. Livet på hyblene er lystig!

For tiden jobber jeg med UNIX-driftsiden i EDB, med IT-sikkerhet som hovedfelt. Her er jeg mye involvert i alt fra å lage gode konsepter for stabil og sikker drift, til bit-fikling for å holde systemene vanntette. Jeg er også mye involvert i IT-revisjoner (SOX/SAS70 osv.). Jeg bruker ikke matematikken direkte i arbeidet, men mer den analytiske tankegangen, som trengs for å finne gode løsninger på problemer.

Overgangen til arbeidslivet var ikke spesielt stor, men det var godt å få fri på kveldene og i helgene. I tillegg får jeg jo lønn for å drive med en hobby! Derimot var ikke 2003 det beste året å bli ferdig på skolen, arbeidsmarkedet var tynt. Derfor vurderte jeg en stund å starte på en doktorgrad, men fikk heldigvis jobb etter noen måneder.

Hovedgrunnen til at jeg ble ansatt var nok min fordypning i informasjonsikkerhet, noe som ikke var veldig vanlig i 2003. Å komme med et vitnemål fra NTNU er også et pluss i margen, universitetet har et godt rykte på seg ute i den virkelige verden.

Så til nye studenter: Nyt studietida i fulle drag. Det finnes mer i Trondheim enn lesesaler og pensum!Konsulenttjenester


Jorunn Eidem

 • Født: 1979
 • Utdanning: Master i Industriell matematikk (2004)
 • Jobb: Chief Operating Officer i Trient Asset Management AS

Første jobb: Konserntrainee DnB NOR, Risikostyring DnB NOR Kapitalforvaltning.

Jeg jobber med risikostyring og er operasjonell ansvarlig for forvaltningsvirksomheten.

Les mer

Les mer

Jeg har arbeidet i flere bedrifter siden endt utdanning:

 • 2004-06 - Konserntrainee DnB NOR ASA
 • 2006-08 - DnB NOR Asset Management AS, Risikostyring
 • 2008-10 - Ferncliff Asset Management AS, COO - Risikostyring og Operasjonelt ansvarlig for virksomheten
 • 2010-11 - First Asset Management AS (Ferncliff ble kjøpt av First Securities 2010), COO
 • 2012- Trient Asset Management AS , COO - Risikostyring og Operasjonelt ansvarlig for virksomheten


Johan Dahl

 • Født: 1980
 • Utdanning: Master i Industriell matematikk (2005), Fransk Master in Management (2007)
 • Jobb: konsulent i IBM

Jeg har tidligere jobbet med NAVs pensjonsløsning, hovedsaklig med design av batch, database og datavarehus. Etter dette har jeg spesialisert meg innen 'Business Analytics' og optimering hvor jeg får i stor grad får benyttet det jeg lærte på Industreill matematikk.


Matematisk forskning og undervisning


Petter Andreas Bergh

 • Født: 1976
 • Utdanning: Cand. Scient. i matematikk (algebra), Doktorgrad i matematikk (algebra)
 • Jobb: Førsteamanuensis i matematikk, NTNU

Første jobb: Postdoktor ved University of Oxford.

Jeg forsker på ren teoretisk matematikk, nærmere bestemt algebra. Der studerer jeg sammenhenger og avbildninger mellom generaliserte tallsystemer. Som ansatt ved universitet står man veldig fritt, og styrer hele sin hverdag selv.

Les mer

Les mer


Kjersti Wæge

 • Født: 1970
 • Utdanning: Hovedfag (cand. Scient) i matematikk, NTNU (1994), Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO (1995), Doktorgrad (Ph.D) i matematikkdidaktikk, NTNU (2007)
 • Jobb: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, PLU, NTNU.

Første jobb: Lektor i matematikk ved Ås videregående skole

Jeg arbeider ved program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU.

Les mer

Les mer

Halvparten av stillingen min er knyttet til forskning. Forskningsinteressene mine er elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning. Jeg er i tillegg engasjert i PIL-prosjektet (Praksis som Integrerende element i lærerutdanningen), som er et utviklingsprosjekt hvor vi prøver ut en ny form for lærerutdanning.Medisin


Guro Fanneløb Giskeødegård

 • Født: 1983
 • Utdanning: Bachelorgrad i Biomatematikk (2006), Mastergrad i Molekylærmedisin (2008)
 • Jobb: Post doc på "MR Cancer"-gruppen, Det medisinske fakultet, NTNU

Jobber med statistisk analyse av data fra MR-spektroskopi av brystkreftvev. Målet er å forbedre diagnostikk og behandling av brystkreftpasienter ved bruk av MR-teknologi og multivariat dataanalyse.

Les mer

Les mer


Ståle Nygård

 • Født: 1976
 • Utdanning: Cand.scient. i statistikk (2002), PhD i statistikk (2008)
 • Jobb: Postdoc ved Institutt for eksperimentall medisinsk forrskning (IEMF), Oslo Universitetssykeus (OUS) (50%)

Forsker ved kjernefasilitet for bioinformatikk, OUS og Universitetet i Oslo

I jobben min ved IEMF, OUS-Ullevål er jeg med og identifiserer gener som endrer sitt uttrykk under utvikling av hjertesvikt. Nærmere bestemt utvikler jeg metoder for å kartlegge hvordan disse genene og deres produkter (f.eks. proteiner) interagerer med hverandre i noe som kalles pathways. I jobben min som forsker ved kjernefasilitet for bioinformatikk bistår jeg forskere i å analysere ulike typer molekylærbiologiske data.

Det kanskje aller mest spennende med min jobb er at jeg får jobbe med mange ulike prosjekter innenfor mange forskjellige forskningsfelt. I den siste tiden har jeg jobbet med data på alt fra hjertesvikt, kreft og krybbedød til tannutvikling. Her ligger en av fordelene med å ta en slik generell utdannelse som statistikk-utdannelsen gir; selv om forskningsfeltene er ulike, er det ofte de samme statistiske metodene som benyttes.

Marianne Riksheim

 • Født: 1985
 • Utdanning: Mastergrad biomatematikk (medisinsk statistikk)
 • Jobb: PhD-stipendiat og statistiker på Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Jobben min går ut på å analysere data innsamlet på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i en longitudinell studie med målsetning å optimalisere behandlingen. I tillegg går noe av tiden min til veiledning og undervisning.

Les mer

Les mer

Jeg startet på lektorutdanning i realfag fordi jeg ønsket å undervise. Samtidig var jeg inspirert av en flink matte- og biologilærer siste året på videregående skole. Da fysikk ikke var et fag jeg trivdes med, byttet jeg til biomatematikk.

På biomatematikk gikk jeg retningen Medisinsk statistikk. Medisin og mennesker har alltid interessert meg. Kombinasjonen av matematiske fag og biologi var viktige for valget mitt.

De første par årene synes jeg fagene var vanskelige. Jeg hadde bare 2MX fra VGS og var ikke den flinkeste eleven i klassen. Det krevdes en god del jobbing, men en god karakter i flerdimensjonal analyse (som er regnet som ganske vanskelig) motiverte meg til å fortsette. Da jeg begynte på mastergraden i statistikk, visste jeg at jeg hadde valgt riktig. Fagene «Generaliserte linære modeller» og «Moderne statistike metoder» ble favoritter!

Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at Trondheim er den beste byen man kan studere i. Selv ble engasjementet i NTNUI min store lidenskap. Etter flere års innsats er jeg nå slått til ridder, noe som gjør at jeg alltid er velkommen tilbake i NTNUI. Det er noe for en hver smak i Trondheim, og jeg er overbevist om at de aller fleste binder vennskap for livet i løpet av årene på Gløshaugen.

I skrivende stund har jeg ikke startet å jobbe, men begynner 1. oktober i min stilling som vitenskapelig ansatt ved UiO, avd. for biostatistikk på Rikshospitalet. Der skal jeg være med på prosjekter i samarbeid med leger på Rikshospitalet, samt være med i undervisning om medisisk rettet statistikk.

Det var ikke vanskelig å få jobb. Medisinsk statistikk er et lite felt i Norge og jeg fikk god kontakt med miljøet gjennom faglærere i løpet av studietiden. Derfor visste jeg godt hvem jeg skulle snakke med for å få jobb. Det er ikke mange som velger denne retningen innen for statistikk. Det utføres i dag enormt med studier innen medisin og behovet for statistikere er økende.

Til fremtidige studenter vil jeg si: Velg noe du synes er interessant, men ikke velg bare med hjertet! Husk at det må finnes en jobb innenfor det du studerer. Og ikke minst; ikke gi opp matematikken selv om det kan være vanskelig, det gjør bare følelsen enda bedre når du får det til!


Trygve Solstad

 • Født: 1979
 • Utdanning: Cand.mag i matematikk og IT, Mastergrad i Nevrovitenskap (2005), PhD i Nevrovitenskap (2009).
 • Første jobb: Postdoktor ved Salk Institute for Biological Studies, California, USA.
 • Jobb: Postdoktor ved Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU

Hvordan husker vi hvor vi har vært og hva vi har gjort der? Vi forsker på en del av hjernen som har ansvar for hukommelse og stedsans. Denne delen av hjernen rammes bl.a. ved Alzheimers sykdom. I doktograden min registrerte jeg aktivitet fra hjerneceller hos bortskjemte rotter som løp rundt og løste enkle oppgaver i bytte for sjokoladekjeks. Nå utvikler jeg matematiske modeller for hvordan nettverk av disse hjernecellene lager og behandler minner.

I denne jobben får jeg bruk for stort sett alt jeg har lært av matematikk på NTNU. Statistikk, komplekse tall og fourieranalyse gjør oss i stand til å tolke dataene vi samler inn på senteret. Teknikker fra analyse, algebra, tallteori og IT brukes for å utvikle våre egne modeller og analyser.

Jeg synes det er fantastisk at man kan (les 'må') bruke matematikk for å forstå hvordan hjernen virker! Å hele tiden lære mer matematikk som direkte anvendes for å forstå et konkret fenomen er det jeg liker best med jobben min.


Olje og gass


Tony Gjerde

 • Født: 1983
 • Utdanning: Master i Industriell matematikk
 • Jobb: Seniorkonsulent, Scandpower AS

Å jobbe som konsulent er både spennende og lærerikt, og man får sette seg inn i mange ulike prosjekter på kort tid. Min utdanning innenfor industriell matematikk har gitt meg en akademisk grunnpilar som er høyt verdsatt og etterspurt i bransjen.

Les mer

Les mer

Jeg har vært involvert i mange ulike prosjekter som omfanger risikostyring. Her kan nevnes pålitelighet, RAM-/ regularitetsanalyser, usikkerhetsanalyser, kvantitative risikoanalyser, FMECA, HAZOP. Jobben medfører til tider mye reising, både innenlands i Norge og i utlandet. I Norge har jeg jobbet mest med offshore olje- og gassinstallasjoner, både topside, subsea og borerigger.


Andreas Holm

 • Født: 1981
 • Utdanning: Master i matematikk med spesielt fokus på statistikk og sannsynlighetsregning (2007)
 • Jobb: Konsulent i Det Norske Veritas

Jeg jobber hovedsaklig med risikoanalyser for oljeindustrien. Dette innebærer både beregningskrevende gassprednings-, brann- og eksplosjonssimuleringer samt probabilistiske analyser for å finne frekvensen for slike hendelser.

Les mer

Les mer


Tove Løberg

 • Født: 1976
 • Utdanning: Cand. scient i matematikk (statistikk) (2001)
 • Jobb: Forsker i IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Første jobb: Konsulent i Gjensidige Spareforsikring

Jeg jobber med risikostyring i planleggingsfasen av boring. Hovedsakelig modellerer jeg og deltar i utviklingen av software som brukes for å redusere risikoen for uønskede hendelser som kick og påfølgende blowout. Jeg jobber også med probabilistisk estimering av kostnad og varighet av brønnkonstruksjon.

Les mer

Les merSkoleverket


Tea Toft

 • Født: 1985
 • Utdanning: Mastergrad i matematikk, algebra (2011), PPU (2010)
 • Jobb: Rådgiver og lærer

Jeg begynte på Lektorutdanningen i realfag (LUR), men byttet etterhvert til en master i matematikk og tok PPU ved siden av. Dette gjorde jeg rett og slett fordi jeg ønsket å ha mer matematikk før jeg startet i jobb. Jeg jobber i dag ved Bjørknes privatskole som rådgiver og lærer i matematikk.

Les mer

Les mer

Likevel er jeg veldig glad jeg begynte på LUR - samholdet der er helt spesielt. I og med at jeg gikk LUR i begynnelsen av studiene har jeg hele 60 stp i kjemi i bachelorgraden min. Det gjør at jeg i dag også kan jobbe som kjemilærer hvis jeg ønsker det.

Studiet i matematikk er krevende -og tilsvarende gøy! Jeg kan anbefale det på det sterkeste. Faglig dyktige forelesere, godt samhold blant studentene og lesesalsplass i "Matteland" er viktige faktorer for at studiehverdagen var så fin. Utenom skolen vil jeg anbefale trening ved NTNUi og konserter under UKA. Du drar ikke hjem fra Trondheim uten å være fan av både Åge og DDE.Øvrig


Erik Hoftun

 • Født: 1969
 • Utdanning: Geografi og matematikk
 • Jobb: Sportslig leder i Roseborg BK

Jeg har alltid hatt en interesse for matematikk, og gjorde det bra i faget på videregående. Før fotball ble mer enn bare hobby, hadde jeg ambisjoner om å bli lærer i matematikk.

Les mer

Les mer

Jeg kombinerte studiet med geografi grunnfag og idrett grunnfag. Det første året jeg studerte matematikk bodde jeg i Trondheim, og fulgte alle forelesningene. De siste emnene tok jeg mens jeg spilte fotball i Molde, som fjernstudent. Dette fungerte ikke like bra, men jeg kom meg gjennom. Et av fagene jeg hadde sansen for var tallteori.

Mitt liv som student på heltid i Trondheim varte i 2 år (1 år med geografi og 1 år med matematikk). Husker det som veldig interessante og spennende år. Forelesningene den gangen foregikk på Lade og Dragvoll. Resten av fagene tok jeg samtidig som jeg spilte toppfotball. Dette satte en demper både på karakterer og på det sosiale livet som student.

Jeg jobber i dag som Sportslig leder i Rosenborg BK. Min hovedoppgave i RBK er å sørge for at klubben når ambisjonen om å bli blant de 30 beste klubbene i Europa. Jeg bruker mesteparten av min tid til tilrettelegging slik at trenere, støtteapperat og spillere har best mulig forutsetninger for å lykkes.

Jeg bruker ikke veldig mye matematikk i min nåværende jobb, selv om jeg sitter med budsjettansvar på sportslig avdeling. Men å finne ut hva x antall millioner Euro blir i Norske kroner krever selvfølgelig en viss kjennskap til tall.

Overgangen til arbeidslivet var egentlig ikke stor. Som fotballspiller hadde jeg alltid noe å gjøre ved siden av, og var en travel mann. De første årene studerte jeg ved siden av, og de siste årene jobbet jeg i MOT.

For meg ble det fotball foran studier. Vendepunktet kom da jeg som 22-åring fikk muligheten til spille på øverste nivå i Molde. Jeg hadde alltid en drøm om å bli profesjonell fotballspiller, og når jeg fikk muligheten var jeg aldri i tvil. Samtidig var jeg opptatt av å skaffe meg en utdannelse ved siden av. Det er jo ikke alle som lykkes.


2013-04-11, Martin Strand