ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk i 2020

Velkommen til ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk. Beskrivelsen av emnet finner du HER. Kort fortalt gir emnet en innføring i sannsynlighetsregning og statistikk på universitetsnivå for studenter i realfag. Det er større vekt på sannsynlighetsregning og begrepsforståelse enn i sammenlignbare mer metoderettede innføringskurs slik som emnet TMA4245 - Statistikk for sivilingeniører. Noen tema:


Beskjeder

29.05.2020 Sensur ferdig. To ikke bestått. Løsningsskisse nederst på siden her.
03.05.2020 Øvingstimene er over for semesteret, men hvis dere har spørsmål til tidligere øvinger, gamle eksamensett eller andre ting oppfordres dere til å stille spørsmålene på Blackboard, så hjelper vi dere så fort som mulig.
27.04.2020 Pga COVID-19 gis det en ekstraordinær utsatt frist på alle øvinger. Manglende øvinger kan innleveres innen torsdag 30.04.2020 kl 23:59. Ren kopi av LF kvalifiserer IKKE til godkjenning.
07.04.2020 Oppdatert informasjon om eksamen under (inklusive en prøveeksamen).
03.04.2020 Individuell tilrettelegging ved eksamen. Studenter med funksjonsnedsettelse og behov for tilrettelegging grunnet endret vurderingsform må ta kontakt med Eksamenskontoret: eksamen@adm.ntnu.no eller ring: (+47) 73596600 Mer informasjon om NTNU Tilrettelegging
03.04.2020 Etter påske vil det arrangeres ukentlige øvingstimer i Zoom, til samme tidspunkt som før. Mandags-øvingstimene finnes her, mens torsdags-øvingstimene finnes her. Det vil ikke settes opp øvingstime på mandag 13. april, men det settes opp en øvingstime på tirsdag 14. april fra kl. 16.15-18.00. Link her.
30.03.2020 ENT3R Trondheim er ett av 17 nasjonale prosjekter underlagt Kunnskapsdepartementet som arbeider med realfagsrekruttering blant elever ved videregående skole og ungdomsskole. På grunn av situasjonen med spredningen av koronaviruset og stenging av campus får de ikke gjennomført rekrutteringsperioden som planlagt. Dette gjelder deriblant forelesningsblest. Som et alternativ har de laget en promoteringsvideo. Her er en link til søknadsside med søknadsfrist 3. april.
26.03.2020 Video og notat fra de to siste timene finnes under. Det er noen feil og skrivefeil underveis - som i forelesningene - og i læreboken.
25.03.2020 Det vil bli en digital eksamen i Inspera. Mer informasjon nederst på siden.
18.03.2020 Treffetid er også på zoom på samme tid som før. Se lenke under.
14.03.2020 Zoom videoundervisning kan dere studenter også bruke til kollokvier. Undervisning til vanlige tider på Zoom på tirsdager og onsdager.
13.03.2020 Som erstatning for øvingstimene i faget er det opprettet et diskusjonsforum i Blackboard. Der kan dere stille spørsmål om øvinger og få hjelp av studentassistentene. (link til forumet). Det er også mulig å sende en email direkte til en av studentassistentene om dere lurer på noe.
13.03.2020 Forelesningene går til samme tider som før fremover, men via nettleser. Lenker kommer i forelesningsplanen under. Foreleser vil snakke og skrive på tavle. Studentene kan rekke opp hånden (knapp!) og stille spørsmål.
12.03.2020 Koronavirus: NTNU avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars, til og med 26. mars. Innlevering av øvinger følger planen. Beskjed om eventuell digital undervisning kommer senere.
06.02.2020 Treffetid er endret til onsdager klokken 1615-17 på rom 1138 i sentralbygg 2.
30.01.2020 Forelesningen tirsdag 04.02.20, fra kl. 12.15-14.00 flyttes fra Kj1 til R9.
13.01.2020: Forelesningene i uke 5 erstattes av video.
23.12.2020: Første øvingstime er mandag 6.januar kl 1015-12 i B3 Berg. Du får sjansen til å treffe faglærer, stipendiat og læringsassistenter da.
20.12.2020: Første forelesning er tirsdag 7.januar kl 12:15 i GL-KH KJL1 Kjelhuset.

Faglærere og treffetid

Professor Gunnar Taraldsen og stipendiat Silius Mortensønn Vandeskog med treffetid på onsdager klokken 1615-17 på rom 1138 i sentralbygg 2. Zoom

Studentassistenter: Simen Knutsen Furset (simenkfu@stud.ntnu.no) og Ekaterina Poliakova (ekaterpo@stud.ntnu.no).

Referansegruppe

BMAT: Sunniva Engan (sunniven@stud.ntnu.no), Håvard Skjetne Lilleheie (haavsl@stud.ntnu.no) og Rasmus Hilmer Henninen (rasmushe@stud.ntnu.no);
ÅMAT: Morten Johan Rønning (mj@mortenjr.com), Ida Matre (idamatr@stud.ntnu.no)
Referat fra møter: 06022020 11032020 01042020

Pensum, lærebok og andre kilder

Pensum er øvingene, forelesningene og kapittel 1-6 minus 5.5-.7 i Larsen og Marx:
Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications (5. utgave eller nyere)

Det finnes mange alternative kilder, og noen finnes på fjorårets WIKI. Noen videoer finnes på DELTA - Matematikk på nett fra NTNU.

Krasjkurs i R:
https://www.math.ntnu.no/emner/TMA4268/2019v/1Intro/Rbeginner.html
https://www.math.ntnu.no/emner/TMA4268/2019v/1Intro/Rintermediate.html
Disse lenkene går utenfor det som kreves i kurset, men kan være en god hjelp for å komme i gang med å bruke R, eller for de som er interesserte i å lære mer. R kommandoer kan kjøres i nettleser via Snippet

Forelesningsplan (Redigeres underveis!)

Uke 2: Kap 1 og 2. Intro + Kolmogorov + Eksperiment + R eksempel
Uke 3: Kap 3 Sannsynlighetstettheter og stokastiske variabler
Uke 4: Kap 2.6-7 og 3.1-2 Kombinatorikk (Dag Wessel Berg foreleser)
Uke 5: Ingen forelesning. Se 3 videoer om Hendelser, om Kolmogorovs aksiomer og om Usikkerhet.
Uke 6: Kap. 3.5-9 Forventningsverdi og varians. Forelesningen tirsdag 04.02.20, fra kl. 12.15-14.00 flyttes fra Kj1 til R9.
Uke 7: Kap. 3 Simultanfordeling og kovarians, ordningsstatistikk
Uke 8: Kap. 3 Momentgenererende funksjon, Konvolusjon, Betinget forventning og Tilfeldig gang mars 1998: Borel paradoks
Uke 9: Kap. 4 Fordelinger. Obs: Poissonfordeling er galt definert i Store Norske Leksikon.
Uke 10: Kap. 4 Fordelinger fra Poisson-prosessen og fordelinger fra normalfordelingen. Repetisjon og spørring på onsdag.
Uke 11: Kap. 5 (ikke 5.5-5.7) STATISTIKK
Uke 12: Zoom tirsdager og onsdager Kap. 5 Estimering: Bayes estimator, rimelighetsestimator og konfidensintervall
Uke 13: Zoom på tirsdager og onsdager Kap. 6 Hypotesetesting og styrkefunksjon Zoom3 Zoom4 video video
Uke 14: Zoom på tirsdager og onsdager Kap. 6 Rimelighetstesten, p-verdi, konfidensintervall og flere eksempel. Zoom5 video video Zoom6 video
Uke 15: Fri
Uke 16: Zoom på tirsdager og onsdager Repetisjon
Uke 17: Zoom på tirsdager og onsdager Repetisjon og spørretimer
Uke 18: Zoom på tirsdager og onsdager Spørretimer

Øvinger

Øvingene starter med veiledning på øving 1 i uke 2. Det blir 15 øvinger i faget. Minimum 8 av de må godkjennes for å kunne ta eksamen. Det gis karakter på øvingene. F betyr ikke godkjent. Øvingstimer: mandager 10:15-12:00 i GL-OP B3 Zoom og torsdager 12:15-14:00 i GL-GE G21 Zoom. Du kan gå den øvingstimen du vil, gjerne også begge. Øvingene skal leveres elektronisk i Blackboard. Send en epost til Silius Mortensønn Vandeskog om du ikke har tilgang.

Øving 1 Oppgave 1:1-14 i notat 1 (Frist for innlevering: Søndag 12.01.2020 klokken 23:59)
Øving 2 Oppgave 2:1,3,4,5,8,9,12,20,22,24 i notat 2 (Frist for innlevering: Søndag 19.01.2020 klokken 23:59)
Øving 3 Oppgave 3:1,5,6,7,13; 4:1,2,9,13,15 i notat 3 (Frist for innlevering: Søndag 26.01.2020 klokken 23:59)
Øving 4 Oppgave 5:4,6,7,9,10,11,13,14,15,16 i notat 4 (Frist for innlevering: Søndag 02.02.2020 klokken 23:59)
Øving 5 De 10 oppgavene i notat 5. Oppgavene er vanskelige, så du kan alternativt skrive et 5 siders notat om innholdet i videoene til uke 5. (Frist for innlevering: Søndag 09.02.2020 klokken 23:59)
Øving 6 Oppgave 6:1,8,12,19,22; 7:1,3,7,13,18 i notat 6 (Frist for innlevering: Søndag 16.02.2020 klokken 23:59)
Øving 7 Oppgave 7:2,4,5,6,8; 8:1,2,3,6,7 i notat 7 (Frist for innlevering: Søndag 23.02.2020 klokken 23:59)
Øving 8 Oppgave 6:2,3,4,7,9; 7:10,11,18,19; 8:11 i notat 8 (Frist for innlevering: Søndag 01.03.2020 klokken 23:59)
Øving 9 Oppgave 9: 1,3,7,9,11,12,13,17,18,19 i notat 9 (Frist for innlevering: Søndag 08.03.2020 klokken 23:59)
Øving 10 Oppgave 10: 1,2,3,6,8,10,12,15,16,17 i notat 10 (Frist for innlevering: Søndag 15.03.2020 klokken 23:59)
Øving 11 Oppgave 11: 30,3,4,7,12,13,14,54,55,56 i notat 11 (Frist for innlevering: Søndag 22.03.2020 klokken 23:59)
Øving 12 Oppgave 11: 15,18,21,27,29,31,43,47,49,50 i notat 12 (Frist for innlevering: Søndag 29.03.2020 klokken 23:59)
Øving 13 Oppgave 11: 51,57,67,68,74; 12: 1,2,3,4,13 i notat 13 (Frist for innlevering: Søndag 05.04.2020 klokken 23:59)
Øving 14 Oppgave 12: 14,17,18,21,22,23,25,26,27 i notat 14 (Frist for innlevering: Søndag 19.04.2020 klokken 23:59)
Øving 15 Oppgave 2.6, 3.12, 4.5, 5.2, 6.10, 7.10, 8.10, 9.16, 10.4, 11.19 i notat 15 (Frist for innlevering: Søndag 26.04.2020 klokken 23:59)

Løsningsforslag

Tidligere eksamener i ST1101

Eksamen 09.05.2020 klokken 9-13

Eksamen skal gjennomføres på samme dato og innenfor samme tidsramme som opprinnelig oppsatt. Det vil bli en digital eksamen i Inspera. ST1101 demoeksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Bestått/ikke bestått benyttes i emnet.

Oppgaven har samme form som ved ordinær skriftlig eksamen. Besvarelser skrives for hånd og scannes via mobiltelefon over til PDF som lastes opp til Inspera. Det er en fordel om du har forsøkt å fotografere et større dokument og lagre som pdf på egen PC før eksamen. Oppskrift på lagring til PDF.

Mer informasjon om digital vurdering

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C:
Tabeller og formler i statistikk, Akademika,
K. Rottman: Matematisk formelsamling, Spektrum forlag,
Bestemt, enkel kalkulator
Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater\\

2020-05-29, Gunnar Taraldsen