Beskjeder

12.06.2019 Eksamen LF og karakterstatistikk

A xxx 3

B xxxxx 5

C xxxxxx 6

D xxxxxxxxxxxxx 13

E xxxxxxxxxxxx 12

F xxxxxxx 7

24.04.2019: Tips fra siste forelesning for eksamensforberedelse: (i) Oppgaver fra kapittel 5.8 og 6.5 i læreboken anbefales fordi dette er dårlig dekket av tidligere eksamensoppgaver. (ii) Bruk tidligere eksamener som en øvelse på eksamenssituasjonen, dvs arranger din egen 'eksamen' (uten LF!). (iii) Se på lærebok (inklusive oppgaver), øvinger og notat fra forelesning for å lage din egen fremstilling av innholdet som du forstår.

23.04.2019: Husk at det er øvingstimer der dere kan stille spørsmål om eksamensoppgaver torsdag 25. april, tirsdag 30. april og torsdag 2. mai, vanlig tid og sted. Dette er en god mulighet for å få litt hjelp før eksamen!

18.12.2018: Velkommen til ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk. Første forelesning blir mandag 7. januar kl 10:15 i KJL4 Kjelhuset.

Faglærere og treffetid

Professor Gunnar Taraldsen og stipendiat Ingeborg Gullikstad Hem med treffetid på mandager klokken 1315-14 på rom 1138 i sentralbygg 2.

Studentassistenter: Edvard Hultén (edvardh@stud.ntnu.no) og Ekaterina Poliakova (ekaterpo@stud.ntnu.no).

Referansegruppe

Johan Vik Mathisen (johanvm@stud.ntnu.no), Elias K Angelsen (eliaskan@stud.ntnu.no) og Pia Johanne Skeide (piajs@stud.ntnu.no)
Referat fra møter 4/2 og 4/3.

Pensum, lærebok og andre kilder

Foreløpig pensum er øvingene, forelesningene og kapittel 1-6 minus 5.5-.7 i Larsen og Marx:
Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications (5. utgave eller nyere)

Notatet "Sentrale begrep i kurset" oppdateres etter hver forelesning. Grunnkurs i statistikk (Taraldsen, 2006) og temasider er alternative kilder. Temasammendrag om Sannsynlighet, Stokastiske variabler og Statistikk. INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (ISI) har en liste over statistiske begrep på flere språk. Alternativ er språkrådet og matematikkrådet. En kortversjon av statistikkfagets historie fra år -450 til år 2012 finnes på tidslinjen til tidsskriftet Significans. Historien går imidlertid mye lenger tilbake i tid. Terningen, en relativt ny oppfinnelse fra India, ble oppfunnet for omtrent 5000 år siden. Welch-Satterthwaite formelen (G.2b) for måleusikkerhet blir forelest senere, men her er ISO GUM som blir nevnt i forelesningene. I øvingene vil R brukes og enkle kommandoer kan kjøres i en snippet. Shiny demoer finnes og. Venables, Ripley (2002), Modern applied statistics with S (4th ed.) og R intro gir eksempel på bruk av R.

Forelesningsplan (Redigeres underveis!)

Noen lenker under er til videoer fra DELTA - Matematikk på nett fra NTNU. De dekker deler av pensum som ikke er dekket av læreboken. Notatet "Sentrale begrep i kurset" oppdateres etter hver forelesning og dekker også deler av pensum som ikke er dekket av læreboken.

Uke 2: Kap. 1 og 2.1-2.5 Ars Conjectandi og teori for sannsynlighet: Algebra for hendelser og Kolmogorovs aksiomer. Terningkast, Myntkast, Kort, Rulett og Ex1.R. Været analysert i R. Kahoot. Mengder uten lengde og uten volum. Sammendrag om Sannsynlighet.

Uke 3: Kap. 3.1-3.4 Tilfeldige tall og Stokastiske variabler. Ex1.R.
Uke 4: Kap. 2.6 og 2.7 (Wessel-Berg: Kombinatorikk), 3.5 og 3.6 (Tyssedal: E og Var)
Uke 5: Kap. 3.7 (Tyssedal: Simultanfordeling) og (Taraldsen: repetisjon)

Uke 6: Kap. 3.7-9 "Sentrale begrep i kurset". Multiple integral, mål, lengde, areal, volum og sannsynlighet. Funksjoner av stokastiske variabler. Riemann- , Darboux- og Lebesgue-integral.
Uke 7: Kap. 3.10-11 Oversikt: 5 sentrale utfalllsrom, variabelskifte: komponent, sum, produkt, ordning, … Betinget fordeling og forventning snippet Ex2.R. Borel paradox TG 1998.
Uke 8: Kap. 3.11-13 Momentgenererende funksjon og store talls lov. Oppsummering kapittel 3.

Uke 9: Kap. 4 Bernoulliprosess og Poissonprosess: Binomisk fordeling = B(n,p) → Poisson(μ) → Exp(β) → Gamma(α,β) og B(n,p) → Geometric(p) → NB(r,p). Poisson (1838) og Bortkewitsch (1898) og de små talls lov. Selvmord i Norge. Viktige diskrete og kontinuerlige fordelinger.
Uke 10: Kap. 4 Fra Bernoulli(p) til Gamma(α,β) og Gauss (1809) (normal) fordeling = N(μ,σ2). Monte Carlo metoder og de store talls lov. snippet Ex3.R. Eksamen 1997 i S101 fra Grunnkurs i statistikk (Taraldsen, 2006). Shiny demoer.

Uke 11: Kap. 5.1-4 og 5.8 Bayes, usikkerhet og estimering. Fisker i dammen. Bortkewitsch (1898) og de små talls lov.
Uke 12: Kap. 5.1-4 og 5.8-.9. Motivert tallrikskap og opplyst selvstyre. Weber (1909) og medianen: THEORY OF THE LOCATION OF INDUSTRIES
Konfidensintervall og klasseeksperiment: Ex4.R

Uke 13: Kap. 6 Hypotesetesting: Spesifisitet og sensitivitet eller nivå og teststyrke.
Uke 14: Kap. 6

Uke 15: Repetisjon. Statistikk. Azorene

Øvinger og øvingstimer

Øvingene starter med veiledning på øving 1 i uke 2. Det blir 13 øvinger i faget. Minimum 8 av de må godkjennes for å kunne ta eksamen.

Øvingstimer: tirsdager 8:15-10:00 i G21 og torsdager 10:15-12:00 i G21. Du kan gå den øvingstimen du vil, gjerne også begge.

Øvingene skal leveres elektronisk i Blackboard, send en epost til Ingeborg Gullikstad Hem om du ikke har tilgang.

Oppgavene under er fra Fifth Edition av Larsen og Marx. For de som har sjette utgave legger vi ut oppgaveteksten fra femte utgave, se under.
Ark1 er oppgave 1 i Oppgaveark og tilsvarende for andre oppgaver. Enkle R kommandoer kan kjøres i en snippet.

Øving 1 (Frist for innlevering: Søndag 13.01.2019 klokken 23:59) Kap 2.2: 2, 7, 10, 12, 18, 20 og Kap 2.3: 2, 3, 4, 8, 12, 14 og Ark1. Oppgavetekst øving 1.

Øving 2 (Frist for innlevering: Søndag 20.01.2019 klokken 23:59) 2.4: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 39, 52 og 2.5: 1, 2, 7, 11 og Ark2. Oppgavetekst øving 2.

Øving 3 (Frist for innlevering: Søndag 27.01.2019 klokken 23:59) 3.2: 9, 10, 11, 21, 24 og 3.3: 1, 2, 3, 12, 14 og 3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 18 og Ark3. Oppgavetekst øving 3.

Øving 4 (Frist for innlevering: Søndag 03.02.2019 klokken 23:59) 2.6: 1, 2, 9, 12, 20, 34, 53 og 2.7: 1, 2, 4, 11, 14, 24 og Ark4. Oppgavetekst øving 4.

Øving 5 (Frist for innlevering: Søndag 10.02.2019 klokken 23:59) 3.5: 4, 10, 12, 28 og 3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16 og 3.7: 8, 22, 30, 42. Oppgavetekst øving 5.

Øving 6 (Frist for innlevering: Søndag 17.02.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 3.8: 2, 3 og 3.9: 2, 5, 8 og R-oppgaver og Eksamen mai 2009, oppgave 1. Frivillige oppgaver: 3.8: 6, 7 og 3.9: 12

Øving 7 (Frist for innlevering: Søndag 24.02.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 3.10: 3, 6 og 3.11: 5, 6, 15 og ARK5 og Eksamen juni 2011, oppgave 5 og 7. Frivillige oppgaver: 3.11: 12

Øving 8 (Frist for innlevering: Søndag 03.03.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 3.12: 1, 3, 14 og ARK6 og Eksamen desember 2007, oppgave 2 og Eksamen juni 2007, oppgave 2 a) og b). Frivillige oppgaver: 3.12: 20, 21; 4.2: 28

Øving 9 (Frist for innlevering: Søndag 10.03.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 4.2: 4, 20; 4.3: 2, 5, 30, 34; 4.4: 2 og ARK7 og Eksamen mai 2013, oppgave 1.

Øving 10 (Frist for innlevering: Søndag 17.03.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 4.5: 1, 10; 4.6: 1, 10 og ARK8 og Eksamen desember 1997, oppgave 5.

Øving 11 (Frist for innlevering: Søndag 24.03.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 5.2:1, 6, 12; Eksamen juni 2007, oppgave 4; Eksamen desember 2010, oppgave 2; og ARK9 (Bortkewitsch, 1898) ELLER alternativ R oppgave.

Øving 12 (Frist for innlevering: Søndag 31.03.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 5.3: 1, 8, 14; 5.4: 14, 20, 22; 5.8: 1, 2; Eksamen vår 2013 oppgave 2; Eksamen desember 2012 oppgave 3; og ARK10.

Øving 13 (Frist for innlevering: Søndag 07.04.2019 klokken 23:59) Oppgavetekst 6.2: 1, 5, 9; 6.3: 1, 9; 6.4: 4, 5, 9; Eksamen vår 2015 oppgave 3 og ARK11 Klasseeksperiment

Uke 15 øvingstimer Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2018.

Uke 17 og 18 øvingstimer Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2016-2018 (torsdag 25. april, tirsdag 30. april og torsdag 2. mai).

Tidligere eksamener i ST1101

Eksamen 24.05.2019 klokken 9-13

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C:
Tabeller og formler i statistikk, Akademika,
K. Rottman: Matematisk formelsamling, Spektrum forlag,
Bestemt, enkel kalkulator
Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater

2021-01-20, Martin Outzen Berild