MA3202 Galoisteori – våren 2018


The first lecture will be given on Tuesday January 9th, 2017 in room B2, at Berg.


I am sorry but my voice is gone, so there will be no lecture today, Friday 12/1.

The lecture Friday, March 2nd, is canceled. An extra lecture will be given in the end of the semester.

I dag, tirsdag 24/4-18, blir det en oppsummering av pensum.

Foreleser

Sverre O. Smalø
Rom 850, Sentralbygg II.
Telefon 73 59 17 50.
E-post: sverre [dot] smalo [at] ntnu [dot] no

Forelesninger

Tirsdag 12.15-14.00, Rom B2, Berg
Fredag 10.15-12.00, F3-Gamle fysikk
Eksamen 04.06. 2018

Lærebok

P.B. Bhattacharya, S.K. Jain and S.R. Nagpaul
Basic Abstract Algebra
Cambridge University Press Second Edition ISBN: 0-521-46629-6

Pensum (foreløpig)

Kapitlene 11, 15, 16, 17, 18.

Øvinger (foreløpig)

Øving 1

Tirsdag 23.01.2018

11.1: 1,2,3,8
11.3: 2

Øving 2

Tirsdag 6.02.2018

15.1: 2
15.2: 2,4
15.3: 2,6, 7, 9, 11, 12

Øving 3

Tirsdag 13.02.2018

16.1; 1a, c, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

16.2; 1a, b, 3, 4, 5, 11.

16.3; 4

16.4; 1, 3, 5, 7, 8

16.5; 1, 2

Eksamen 2.06.2014: Oppgavene 3,4,5,6

Øving 4

Tuesday 06.03.2018

Eksamen 2 juni 2014: Oppgavene 1,2
Konteeksamen 8 august 2013: Oppgave 2
Eksamen 16 mai 2013: Oppgave 5
Eksamen 19 mai 2012: Oppgave 5
Eksamen 27 mai 2011: Oppgave 2

Øving 5

Fredag 13.04.2018

Konteeksamen 8 august 2013: Oppgavene 1,3,4,5
Eksamen 16 mai 2013: Oppgavene 1,2,3,4

Eksamensoppgaver

2018-04-24, Sverre Olaf Smalø