Øvinger

Øvingsundervisningen starter i uke 3. Øvingene leveres i BlackBoard.

Nye øvinger blir lagt ut fredager, og får frist søndag kl 23:59 to uker etter de er lagt ut. For å få en en øving godkjent kreves det at det er gjort et forsøk på alle oppgavene, og minst halvparten av oppgavene er riktig.

Minst 8 øvinger må være godkjent for adgang til eksamen. Ønskes det retting utover Godkjent/Ikke godkjent kan dere skrive "Til retting" i begynnelsen av besvarelsen.

Ved sykdom, planlagt fravær eller opplevd feil i øvingssystemet, kontakt alltid faglærer/øvingslærer direkt for eventuell korreksjon. Obs. at unntak fra 8-regelen i etterkant ikke gjøres.

Dersom du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger du ikke levere øvinger i år. Spørsmål om tidligere godkjent øvingsopplegg må rettes til instituttadministrasjonen, da faglærere ikke har tilgang til systemet hvor dette ligger inne.

Øving 01

Løsningsforslag Øving 01

Frist: Søndag 24. Januar, 23:59

1.1: 4
1.2: 13, 19
1.3: 6, 9, 21, 22, 25, 31
1.4: 11, 14, 16

Øving 02

Løsningsforslag Øving 02

Frist: Søndag 31. Januar, 23:59

1.5: 17, 20
1.6: 3d-e, 4, 5, 10b,d, 14, 20, 21, 29, 35

Øving 03

Løsningsforslag Øving 03

Frist: 7. Februar, 23:59

2.1: 2, 5, 13, 15, 17, 38
2.7: 13(b)

Øving 04

Løsningsforslag Øving 04

Frist: 14. Februar, 23:59

2.2: 4, 9, 10, 13
2.3: 3, 9, 12, 13
2.4: 2a-d

Øving 05

Løsningsforslag Øving 05

Frist: 21. Februar, 23:59

2.4: 16, 19
2.5: 3b-d, 4, 8, 9, 13
2.7: 3a-c, 7, 13(a), 18

Øving 06

Løsningsforslag Øving 06

Frist: 28. Februar, 23:59

3.3: 1, 10, 11
5.1: 2a-b, 4e-g, 17
Eksamen august 2015 (kont 2014): Oppgave 6

Øving 07

Løsningsforslag Øving 07

Frist: 7. Mars, 23:59

5.2: 2b,e, 3a-d, 12, 14, 20
Eksamen vår 2016: 4

Øving 08

Løsningsforslag Øving 08

Frist: 14. Mars, 23:59

5.3: 2b-e, 7, 9a-c, 13, 21

Øving 09

Løsningsforslag Øving 09

Frist: 21. Mars, 23:59

5.4: 2, 6, 7, 14
6.1: 2, 3, 8

Øving 10

Løsningsforslag Øving 10

Frist: 11. April, 23:59

6.1: 11, 15, 19
6.2: 2b,c,i, 6

Øving 11

Løsningsforslag Øving 11

Frist: 18. April, 23:59

6.2: 9, 15, 23
6.3: 2, 7, 8

Øving 12

Løsningsforslag Øving 12

Frist: 25. April, 23:59

6.3: 12, 14, 24
6.4: 2c,e, 6, 12

Øving 13

Løsningsforslag Øving 13

Frist: 2. Mai, 23:59

6.3: 21
6.5: 2, 3, 9
6.6: 2, 6, 7a,e

Levering av øvinger i Blackboard

Innlevering foregår digitalt på Blackboard. Det betyr at øvingen må scannes slik at alt du har skrevet er lett å lese, og at det blir samlet i én PDF-fil.

Vi anbefaler på det sterkeste at du regner øvingene med enten et nettbrett eller blyant/penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen.

Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF-fil.

Bruk av scanner/kopimaskin:

 • Gå til en scanner/printer, scann hele øvingen og få tilsendt PDF på epost
 • (OBS: Scan alle ark til ett dokument, ikke ett dokument per ark.)
 • Lagre vedlegg fra epost og lever i Blackboard

iPhone (gratis):

 • Last ned app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer som PDF til epost
 • Lagre vedlegget fra eposten og lever i Blackboard

iPhone (betalingsløsning):

 • Last ned pro-versjon av app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer til iCloud Drive
 • Logg inn i Blackboard via Safari på iPhone og last opp PDF-filen fra Drive

Android:

 • Last ned app for «scanning» (f.eks CamScanner, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporter til Drive eller annen foretrukket mappe
 • Last opp PDF-filen fra den valgte mappen i Blackboard

Pdf-merger kan også brukes for å samle flere pfd-er til en fil. Dersom du ønsker å føre inn øvingene på datamaskin og ikke for hånd, bør du bruke LaTeX. En introduksjon til LaTeX kan også være nyttig. Vi anbefaler ikke å bruke Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer til å skrive matematikk.

2022-01-18, Peter Marius Flydal