MA1202/MA6202 Lineær algebra med anvendelser – vår 2021

Eksamensoppgave EN NNog kortfattet løsnings forslag. Merk: Det finnes alternative begrunnelser på mange av oppgavene. Flere studenter leverte besvarelser som er bedre enn vedlagt løsningforslag og viste god forståelse av pensum. Flertallet viste moderat forståelse av pensum, men besto eksamen. Et mindretall viste tydelig manglende forståelse av pensum og besto ikke eksamen.

EKSAMENSTIPS

  1. Forbered deg FØR eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, men du har ikke tid på eksamen til å bruke de.
  2. Les oppgaveteksten og gi svar med BEGRUNNELSE. Ja/Nei/Tallsvar gir liten eller ingen uttelling.
  3. Øv deg på å gjøre hele eksamenssett innenfor tiden på fire timer - UTEN å se på LF.
  4. Gjør oppgaver fra boka fra alle pensumkapittel - UTEN å se på LF. Les i boka for å finne teori og metoder.
  5. Det er Digital hjemmeeksamen. Husk å prøve scanning til PDF før eksamen. Hele besvarelsen skal håndskrives og leveres scannet som et PDF dokument i Inspera.
  6. Karakteren er bestått/ikke-bestått, og grensen for bestått er som ved vanlig skriftlig eksamen. Karakteren ikke-bestått er da ekvivalent med bokstavkarakteren F.
  7. Oppgaven blir av samme format som tidligere år, men justert i innhold fordi alle hjelpemiddel er tillatt.

Kursbeskrivelse i studiehåndboken. To prevent the spread of COVID-19 infection on NTNU’s campuses, we ask you to follow the advice on this page. Noen deler av emnet er dekket av utvalgte videoer ( youtube spilleliste) og videoer med øvingsforelesninger lages underveis. Finnes alternativt i BB under Panopto lenke.

Forelesningene i uke 2-12 blir på Zoom. Undervisning i auditorium starter IKKE før påske .

The original spectral theorem was therefore conceived as a version of the theorem on principal axes of an ellipsoid, in an infinite-dimensional setting. The later discovery in quantum mechanics that spectral theory could explain features of atomic spectra was therefore fortuitous. Hilbert himself was surprised by the unexpected application of this theory, noting that "I developed my theory of infinitely many variables from purely mathematical interests, and even called it 'spectral analysis' without any presentiment that it would later find application to the actual spectrum of physics."

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

Meldinger

28.04.21 SISTE FORELESNING AVSLUTTET MED REPETISJONSSPØRSMÅL NÅ. Lykke til på eksamen!

20.02.21 ÅMAT studentene har laget et forum på Discord for "to meet fellow peers for both social and academic purposes". Studenter i ma1202 er hermed også invitert til å delta (på vegne av Aurora Cecilie Poppe).

08.02.21 Noen deler av emnet er dekket av utvalgte videoer.

04.01.21 På Blackboard vil dere kunne finne (gamle) videoopptak med undervisningsmateriale.

12.12.21 Velkommen til første forelesning tirsdag 12.januar.

12.12.21 Det forutsettes forkunnskaper tilsvarende MA1201, men noe vil bli repetert underveis etter behov.

Kalender

Eksamen: 9.juni 2021

Det blir skriftlig hjemmeeksamen i Inspera med bestått/ikke-bestått. Meldinger om eksamen.

Forelesninger

Tid Rom
Tirsdag 16:15-18:00 S3
Onsdag 16:15-18:00 S6

Øvingstimer

Øvingsundervisningen starter i uke 3. Gruppetilhørighet kan hentes på BlackBoard.

Ved spørsmål om grupper og øvingsopplegget kontakt øvingsansvarlig.

Tiltenkt Tid Sted Læringsassistent E-post Zoom
BFY, MLREAL Tirsdag 08:15 - 10:00 R8 Realfagbygget Trygve Poppe Oldervoll trygvepoppe@gmail.com Link 1
ÅMATSTAT Onsdag 08:15 - 10:00 F6 Gamle fysikk Sigurd Gaukstad sigurdgau@hotmail.com Link 2
BMAT Onsdag 10:15 - 12:00 EL 1 Gamle elektro Eivind Svae eivinsva@stud.ntnu.no Link 3
MLREAL Onsdag 12:15 - 14:00 R9 Realfagbygget Ole Martin Edstrøm olemed@stud.ntnu.no Link 4

Det holdes øvingsforelesninger på tirsdager klokken 14:15, hvor forrige ukes øving gjennomgås.
Disse vil tas opp og legges ut på Panopto i etterkant.
Link til Panopto ligger i hovedmenyen på Blackboard, hvor dere kan gå til mappen "Øvingsforelesninger".
Link til forelesningen: https://NTNU.zoom.us/j/91297656088?pwd=TXZVUVB3WkdrQlEvVFFKdjNkcHNsUT09

Personer

Foreleser

Gunnar Taraldsen

Treffetid: Onsdag 1415-1500 i rom 1138, Sentralbygg 2, Gløshaugen

Øvingsansvarlig

Referansegruppe

15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021

Louise Bauer-Nilsen (BMAT) @stud.ntnu.no
Saule Trepekunaite (MLREAL) @stud.ntnu.no
Kristin Marie Endresen (ÅMATSTAT) @stud.ntnu.no
William Wale (BMAT) @stud.ntnu.no
2021-07-01, Gunnar Taraldsen