MA1202 - Kursets innhold

Kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Lærebok

S. Friedberg, A. Insel, L. Spence,
Linear algebra
Pearson New International Edition (4th Edition)
ISBN: 978-1-292-02650

Boken inneholder en del ting som dere alt kan fra MA1201, så vi kommer til å jobbe mest med kapitlene 1, 2, 5 og spesielt 6. Ordliste for matematiske termer kan være nyttig.

Pensumliste

Kap 1 1.1-1.6
Kap 2 2.1-2.5, 2.7
Kap 3 3.3
Kap 5 5.1-5.4
Kap 6 6.1-6.6

Pensum og framdriftsplan

Den følgende planen vil kanskje endre seg i løpet av semesteret.

Uke Innhold
2-3 Lagrange interpolasjon. Introduksjon. Vektorrom (Kapittel 1.1-1.6)
4-6 Homogene lineære differensialligninger (Kapittel 2.7)
Leontief input-output modeller (Kapittel 3.3)
Lineærtransformasjoner (Kapittel 2.1-2.5, 2.7. 3.3)
7-9 Diagonalisering og Cayley-Hamilton (Kapittel 5.1-4)
Anvendelse: Systemer av lineære differensialligninger (i Kapittel 5.2)
Anvendelse: Markovkjeder (5.3)
10-14 Indreproduktrom (Kapittel 6.1-6). Projeksjonsteoremet. Projeksjonsoperator.
11 Adjungert operator. Anvendelse: Minste kvadraters metode og kurvetilpasning (6.3)
12 Schur-dekomposisjon (6.4-5) og spektralteoremet (6.6). Fourieranalyse.
14 Anvendelser: Spektralanalyse. Repetisjon, eksamensregning.
15 Repetisjon, eksamensregning.
16-17 Repetisjon, eksamensregning.

Videoer

Tidligere innspilte videoer for fjernstudenter finner dere her: https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Showcase/default/Channel/delta/Desktop

2021-04-14, Gunnar Taraldsen