Eksamen

Pensum har endret seg gjennom årene. Ikke alle oppgaver fra eldre eksamener vil være like relevante.

Der hvor det ikke er lagt ut et løsningsforslag finnes det ikke noe slikt, og det vil heller ikke bli laget noe løsningsforslag.

År Oppgave Løsningsforslag
Kont 20 eksamen
2020 eksamen løsningsforslag
Kont 19 eksamen
2019 eksamen løsningsskisse
Kont 18 eksamen
2018 eksamen løsningsskisse
sommer eksamen
2017
2016
konte
2015
konte
2014
2013
2012 ma1202eksv12no.pdf
2011
2010
2009
høst
2008
2007
2006
2005
høst
2004
2021-04-30, magnudr