Pensum

Pensum i kurset er det som gås gjennom på forelesningene, og disse vil være basert på boken/pensumlisten under. I tillegg vil alle øvingsoppgavene bli hentet fra boken.

Lærebok

 Howard Anton og Chris Rorres:
 Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications 
 10. utgave
 ISBN 978-0-470-56157-7

Pensum

 Kap 1:  1.1-1.7
 Kap 2:  alt
 Kap 3:  alt
 Kap 4:  4.9, 4.10 unntatt påstand (h)-(q) i Teorem 4.10.4 på side 270.
 Kap 5:  5.1, 5.2 (for 2x2-matriser)
 Kap 7:  7.1, 7.2 (for 2x2-matriser), 7.3
 Appendiks B
 

Det kan komme endringer. Her er i tillegg et notat om bevismetoder som kan være greit å se på.

2013-11-05, Petter Andreas Bergh