Øvinger

  • innleveringsfrist: mandager kl 12:00
  • innleveringssted: nordre lavblokk
  • det kreves 8 godkjente øvinger for å ta eksamen
  • alle oppgavene er hentet fra læreboken (10. utgave) og gamle eksamener

Øvingsoppgaver

2013-11-14, Petter Andreas Bergh