Midtsemesterprøve

  • Avholdes 8. oktober i forelesningstidsrommet.
  • 90 minutter skriftlig.

Eksamen

  • Avholdes 3. desember 2013.
  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen.
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
  • Hvis studenten har tatt midtsemesterprøven (som ikke er obligatorisk) kan denne telle 20%, mens avsluttende eksamen da kan telle 80%. Men midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i totalvurderingen. Hvis ikke teller avsluttende eksamen 100%.

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging på eksamen og midtsemesterprøven må søke om dette i god tid. Søknadsfristen er 15. september, søk her.

2014-06-12, Steffen Oppermann