Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet tar opp logiske grunnbegrep og bevisstrukturer, lineære ligningssystemer, Gaussisk eliminasjon, vektorer i planet og rommet (skalarprodukt, kryssprodukt), R^n, matriser, determinanter (Cramers regel, determinanter som areal og volum), rang og dimensjon av løsningsrom, lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet, litt om egenverdier for matriser, diagonalmatriser, kjeglesnitt, komplekse tall.

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math.ntnu.no
Telefon: 73593409

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres:
Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications
10. utgave
ISBN 978-0-470-56157-7

Vurdering og eksamen

  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og 90 minutter skriftlig midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i totalvurderingen. Hvis ikke teller avsluttende eksamen 100%.
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen: minst 8 øvinger må være godkjente.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamensdato er 3. desember 2013.

2013-08-19, Petter Andreas Bergh