Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

Møter

  1. The first meeting of the reference group is on Friday, 27. January 2017, at 14:00.
  2. The second meeting of the reference group is on Tuesday, 28. February 2017, at 16:00.
  3. The third meeting of the reference group is on Wednesday, 31. May 2017, at 15:00

Møtereferater

  1. Here you can find the protocol of the first reference group meeting.
  2. Here you can find the protocol of the second reference group meeting.
  3. Here you can find the protocol of the third reference group meeting.
2017-06-21, gabribr