Gamle eksamensoppgaver

Oppgavene baserer seg på andre lærebøker enn Lindstrøm (tom 2012 Adams, 2013 - 2016 Mardsen og Tromba), og notasjon varierer. Merk spesielt at retningsderivert bruker enhetsvektor, kfr. avsnittet under "trekløver" s.119 hos Lindstrøm.
høst 2005 Løsningsforslag h2005
vår 2006 Løsningsforslag v2006 Vedlegget kommer først i LF h2006
høst 2006 Løsningsforslag h2006
vår 2007 Løsningsforslag v2007
høst 2007 Løsningsforslag h2007 Oppg.7 skrivefeil: pi i dobbeltintegralet skal være 2pi. (Læreboka hadde en generalisering av Greens teorem.)
vår 2008 Løsningsforslag v2008
vår 2009 Løsningsforslag v2009
høst 2009 Løsningsforslag h2009 Oppg.5 Feil avskrift av x-komponenten (og 2x mangler i svaret).
vår 2010 Løsningsforslag v2010
vår 2011 Løsningsforslag v2011
vår 2012 Løsningsforslag v2012 Oppg.5 Skrivefeil i nest siste ledd i uttrykket for fsub yy.
kont 2012 Løsningsforslag k2012
vår 2013 Løsningsforslag v2013 Oppg.6b) Lett ved skivemetoden. Flere metoder fungerer.
kont 2013 Løsningsforslag k2013
vår 2014 Løsningsforslag v2014
kont 2014 Løsningsforslag k2014
vår 2015 Løsningsforslag v2015
kont 2015 Løsningsforslag k2015
vår2016 Løsningsforslag v2016
kont 2016 Løsningsforslag k2016
2017-05-09, Kari Hag