MA1101 Grunnkurs i analyse I, høst 2010


Meldinger

 • 14.12.10: Merknad til oppgave 7b) på eksamen: Her hadde jeg egentlig tenkt at differensiallikningen skulle være andreordens homogen, slik at det skulle stått y"+6y'+9y=0. Mange har nok lest den sånn, men på eksamensoppgaven sto faktisk ikke den siste y-en, slik at likningen der var inhomogen (man flytter 9-tallet over på høyre siden av likheten). Det var ikke meningen å lage en slik felle! Beklager! Siden jeg oppdaget dette først under eksamen, tenkte jeg det ble mer til stress enn til glede om jeg skulle gå rundt å opplyse om dette, og jeg anså det heller ikke som nødvendig, da likningen som faktisk sto der også kunne løses med de metodene dere har lært i kurset. Jeg har bestemt meg for å vurdere begge løsninger likt, slik at man ikke får trekk for avlesningsfeil dersom man har løst y"+6y'+9y=0 her. Dere som har lest nøyaktig og løst den riktige likningen y"+6y'=-9 får en ekstra stjerne i margen, men den inhomogene var ikke særlig mer krevende enn den homogene i dette tilfellet, så jeg tror ikke dere har hatt så stort tidstap i forhold til de andre. Når man skal tilpasse løsningen slik at den får toppunkt i (0,2), finner man nøyaktig en løsning dersom man har løst den homogene likningen, men det viser det seg at det ikke er noen løsning som passer dersom man har løst den inhomogene likningen. Det "nærmeste" man kommer er en løsning som har bunnpunkt i (0,2). Om dere har angitt denne løsningen vil dere ikke få trekk for det. Dere som har svart at likningen ikke har noen løsning med toppunkt i (0,2) får ennå en stjerne i margen! Håper dette høres ut som en grei, rettferdig ordning som ikke vil slå negativt ut for noen. Jeg er spent på å se hvor mange som har gått i fellen jeg ikke hadde ment å legge ut…
 • 10.12.10: Hvis noen har spørsmål til oppgaver/teori som de ikke rakk å få svar på under spørretjenestetimene, så er jeg på kontoret (stort sett) kl. 08.15-11.30 og 13.30-16.00 mandag 13.desember. Ønsker alle lykke til med de siste eksamensforberedelsene og selvsagt også med selve eksamen!
 • 30.11.10: Det blir spørretjeneste på følgende tider:

Torsdag 2.desember 12.15-15.00 i S7

        Fredag 10.desember 09.15-12.00 i R8. 
 • 26.11.10: Det er lagt ut en ekstraøving (uten veiledning) på øvingssiden for dere som mangler en øving for å få åtte godkjente. Innleveringsfrist settes til fredag 3.desember, kl. 12.00.
 • 23.11.10: Siste forelesning i kurset er i morgen, onsdag 24.november. Det vil bli orakeltjeneste før eksamen, tidspunkt og rom vil bli opplyst her på fagsiden når det er avklart. Om ikke så lenge vil jeg også legge ut løsningsforslag til de tidligere eksamenssettene dere finner i margen til venstre.
 • 16.11.10: Husk at dere må ha åtte godkjente øvinger for å kunne gå opp til eksamen. Dere kan sjekke hvor mange godkjente øvinger dere har på Øvingsregistreringssiden. Siste øving blir øving 13, som veiledes i uke 47. Dere som planlegger å ta eksamen, men mangler godkjente øvinger må ta kontakt med meg så snart som mulig, så ser vi om vi kan finne en løsning! (Jeg skal levere en liste over studenter med godkjent øvingsopplegg til eksamenskontoret når undervisningen er over. Dere som har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år vil allerede være registrert på denne listen og trenger ikke foreta dere noe.)
 • 04.11.10: Det er opprettet en informasjonsside for snublegruppen, den finner dere her: Snublegruppe. Første møte er fredag 5.november 10.15-12.00 i rom 656, Sentralbygg II.
 • 27.10.10: Glemte å sette opp e-postadressen til Martin Strand, som altså er initiativtaker til snublegruppen. Adressen er martin.strand(at)math.ntnu.no. Han ønsker gjerne innspill fra dere!
 • 26.10.10: Martin Strand vil forsøke å få i stand en snublegruppe (for de som ønsker litt ekstra hjelp i blant annet dette faget). Han har opprettet en poll for å finne et passelig tidspunkt for gruppa, link til pollen finner dere her: Snublegruppetidspunkt. Der står også noen ord om intensjonen med gruppen. Dersom du kan tenke deg å være med på snublegruppen bør du gå inn og vise din interesse her (ikke bindende påmelding!)
 • 26.10.10: Referat fra referansegruppemøtet finner dere her: Referat.
 • 21.10.10: Oppdatert resultatliste for midtsemesterprøven: Midtsemesterresulat 2010. Har fått klarhet i de to besvarelsene med identiske studentnummer, men mangler fortsatt å registrere ett resultat. Jeg har fått inn en besvarelse med kandidatnummer 10178, men dette finnes ikke på mine lister. Ta kontakt hvis du tror det er deg!
 • 20.10.10: Midtsemesterresultatene finner dere her Midtsemesterresultat 2010. Tallet som står til høyre for kandidatnummeret er prosentpoeng (av 100). NTNUs karakterskala finner dere her: NTNUs karakterskala. En "omregningstabell" fra prosent til bokstavkarakter anbefalt av Norsk matematikkråd finner dere her: Vurderingskriterier UiO. Vi gjør alltid en helhetsvurdering når vi fastsetter den endelige karakteren, men prosentpoengene gir en god indikasjon.
  Om du mener resulatet ditt er feil så ta kontakt med meg, det kan skyldes en skrive- eller regnefeil fra min side! Et løsningsforslag til semesterprøven legges ut i morgen.
  To kandidater har brukt samme kandidatnummer, og ett kandidatnummer fant jeg ikke på lista, disse resultatene er derfor ikke lagt ut. Jeg skal forhøre meg på kontoret i morgen om hvordan vi skal håndtere det.
 • 19.10.10: Formelarket som har vært vedlagt eksamen de siste årene ser slik ut: Formelark. Jeg er åpen for innspill om formler dere ønsker inn eller ut.
 • 07.10.10: Årets midtsemesterprøve finner dere her: Midtsemester MA1101 h2010. Anbefaler dere som ikke hadde anledning til å møte under semesterprøven å gjøre et forsøk. Løsnigsforslag blir lagt ut når jeg har rettet en god bunke og sett litt hva dere kan trenge tips om.
 • 30.09.10: Angående kandidatnummer på midtsemsterprøven: Det vil være lister med kandidatnummer i prøvelokalet. Det er også meningen at kandidatnumerne skal finnes på studentweb (under 'innsyn', 'vurderingsmelding'), men det er ikke sikkert eksamenskontoret har lagt de ut ennå. De skal angivelig være lagt ut nå!
 • 28.09.10: Romfordelingen på midsemesterprøven er nå klar. Dere er delt alfabetisk, se oversikt under linken 'Midtsemester' i venstre marg. Minner også om at studenter som har søkt om og skal benytte tilrettelegging i form av forlenget tid eller andre spesialopplegg må melde seg ved instituttkontoret senest fire virkedager før prøven skal holdes. Alle må dessuten på forhånd notere seg kandidatnummeret sitt (brukes i stedet for studentnummer og navn på eksamensbesvarelser). Dette finner dere på studentweb.
 • 27.09.10: Etter forespørsel er det lagt ut løsningsforslag på enkeltoppgaver fra øving 3 og 4. Dere finner disse på øvingssiden under øvingsoppgavene.
 • 09.09.10: Det er lagt ut litt informasjon om midtsemesterprøven i en egen link i venstre marg. Minner særlig om fristen for å søke om tilrettelegging under både midtsemesterprøven og eksamen, som er 15.september. Dette er også fristen for å eksamensmelde seg i kurset!
 • 07.09.10: For å sjekke hvor mange godkjente øvinger dere har, går dere inn på Øvingsregistreringssiden og taster inn brukernavnet deres. Jeg tror dere da får en mail som forteller hvor mange godkjente øvinger du står registert med.
 • 03.09.10: Ny oversikt over øvingsgruppefordeling finner dere her Øvingsgrupper per 3.september. Rommene i kjelhuset som vi har fått tildelt til mange av gruppene skal ha plass til 24 personer, men jeg er klar over at det ikke alltid er så mange stoler i rommene. Det er mulig å låne stoler fra omkringliggende rom, men husk da å sette de tilbake der dere lånte de. Jeg skal se om det er mulig å få større rom, men det kan være vanskelig. Da må dere dessverre bare leve med at det er trangt.
 • 02.09.10: Det hadde sneket seg inn en feil i kurskoden til MA1101 på MathXL. Den (forhåpentligvis) riktige koden skal være XL0J-U1W9-501Y-0MW2. MathXL er nettressursen knyttet til læreboken vi bruker i kurset. De sier om seg selv at "MathXL is an online homework, tutorial, and assessment system that accompanies your Pearson Education textbook." Her finner du en mengde øvingsoppgaver og tester som du kan forsøke deg på, hvor de har lagt inn mulighet til å få hint og gode råd dersom du står fast. Oppgavene finner du ved å gå inn på "Study Plan" i venstre marg etter at du har logget deg inn. Anbefaler å prøve det ut! Registrerings- og innloggingssiden finner dere på http://www.mathxl.com/login.htm. I tillegg til kurskoden for MA1101 trenger dere en innloggingskode som følger med læreboken.
 • 31.08.10: Innleveringsfrist for øvinger blir torsdag kl. 16.00 for mandag- og tirsdagsgruppene og mandag kl.16.00 for fredagsgruppene.
 • 25.08.10: En (foreløpig) oversikt over gruppefordeling finner dere her: Øvingsgrupper MA1101. Jeg vil gå inn og rette opp navn etterhvert :) Dersom du ikke finner (noe som likner på) navnet ditt noe sted, så send meg en e-post med navn, brukernavn, studieretning og ønsket grupptidspunkt.
 • 24.08.10: Koden dere trenger for å logge dere inn på ressursene knyttet til MA1101 på MathXL er XL0J-U1W9-501Y-OMW2. I tillegg vil dere trenge en kode som skal følge med læreboken. Jeg vil sette inn litt informasjon om hva MathXL er ganske snart!

Forelesninger og øvinger

Forelesninger:

Tidspunkt Rom
Tirsdag 14.15-16.00 R2
Onsdag 08.15-10.00 KJL5

Øvingstimer: (oppstart i uke 35)

Tidspunkt Gruppe Rom Øvingsassistent
Mandag 12.15-14.00 Gruppe 1 B22 Aksel W. Eide, Zherak(at)gmail.com
Tirsdag 10.15-12.00 Gruppe 2 KJL22 Jon A. Karlsen, jonaukle(at)stud.ntnu.no
Gruppe 3 KJL23 Benedikte Grimeland, grimelan(at)math.ntnu.no
Tirsdag 12.15-14.00 Gruppe 4 KJL21 Martin Arntsen, maarntsen(at)gmail.com
Gruppe 5 KJL 22 Jon A. Karlsen, jonaukle(at)stud.ntnu.no
Gruppe 6 KJL23 Benedikte Grimeland, grimelan(at)math.ntnu.no
Gruppe 7 KJL24 Siv Bente Raknes, sivbenr(at)stud.ntnu.no
Fredag 14.15-16.00 Gruppe 8 R50 Eirik S. Berge, eiriksam(at)stud.ntnu.no
Gruppe 9 R51 Dag Morten Sjøstrøm, dagmorsj(at)stud.ntnu.no

Link til siden hvor dere sjekker hvor mange godkjente øvinger dere har: Øvingsregistrerinssiden.

Lærebok og pensum

Robert A. Adams, Calculus, 7.utgave.
Pensum fastsettes underveis.

Innhold og progresjon

Endringer i progresjonen vil med stor sannsynlighet forekomme! For mer detaljer anbefales det å følge med på forelesningsloggen.

Uke Kapittel Stikkord
34 P1-P7 Reelle tall, introduksjon til funksjoner
35-36 Kap.1 Grenser og kontinuitet
37-38 Kap. 2 Derivasjon; definisjon og teknikker
39 Kap. 3 Noen spesielle funksjoner
40 Midtsemesterprøve
41-42 Kap. 4 Noen anvendelser av derivasjon
43-45 Kap. 5 og 6 og 7 Integrasjon; definisjon, teknikker og noen anvendelser
46-47 Differensiallikninger

Vurdering

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen. (Spesifiseres ved semesterstart.)
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamesdato: 14.12.2010.

(Oversikt over eksamensdatoer høsten 2010 finnes her.)

Referansegruppe

Navn e-post
Joakim Aune joakia(at)stud.ntnu.no
Åshild Kapperud kapperud(at)stud.ntnu.no
Bjørn Erling Fløtten bef(at)bef.no
Ståle Toften staletof(at)stud.ntnu.no
Sindre Pemmer Aalen sindraa(at)stud.ntnu.no
Marit Melhuus marimelh(at)stud.ntnu.no
Trude Walleraunet wallerau(at)stud.ntnu.no

Referansegruppen skal fungere som et bindeledd mellom studenter og foreleser. Du kan ta kontakt med noen i referansegruppen dersom du har tilbakemeldinger på forelesninger, øvingsundervisning eller annet. Du kan selvsagt også kontakte foreleser eller øvingslærere direkte!

Foreleser

Heidi Dahl
Kontor: rom 934, 9. etg., Sentralbygg 2
Elektronisk post: heidida(at)math.ntnu.no
Telefon: 73 55 02 56

2010-12-15, Heidi Dahl