MA1101 Grunnkurs i analyse I, Høst 2009


Meldinger

 • Formelarket som blir vedlagt eksamen ser slik ut (samme som tidligere år): Formelark.
 • Orakeltjeneste 25.november: Ser ut som rommet jeg har reservert ikke er ferdig oppusset, forsøk S4 i stedet.
 • Løsnigsforslag til de fleste eksamenssettene finner dere nå under tidligere eksamenssett i venstre marg. Husk å gjøre et oppriktig forsøk selv før du kikker i løsningsforslaget!
 • Kort oppsummeringsnotat fra siste forelesning finnes her. Husk at dere også må kunne anvende kunnskapen i oppgaveløsning :) Takk for et fint semester!
 • Det er lagt ut en øving 14 (uten veiledning) for dere som mangler en øving for å få åtte godkjente. Innleveringsfristen er torsdag 26.november kl. 16.00.
 • Om du er usikker på om du har nok godkjente øvinger kan du sjekke dette på

Øvingssystem MA1101. Si i fra om du ikke får systemet til å virke.

 • Orakeltjeneste før eksamen:
  • Onsdag 25.november, 09:15-12:00 i S6
  • Onsdag 2.desember, 12:15-15:00 i S6

På disse tidspunktene kan dere komme og løse oppgaver sammen med medstudenter, og det vil være tre studentassistenter tilstede som kan svare på spørsmål. Oppfordrer alle til å benytte seg av dette tilbudet!

 • Gjør oppmerksom på at eksamenstidspunktet er mandag 7.desember kl. 15.00-19.00 (dere skal ha fått e-post fra eksamenskontoret om dette.) Hvor dere skal sitte legges ut på Romplassering, eksamen senest tre dager før eksamen.
 • Ennå en romendring: Forelesningen fredag 6.november flyttes til EL5 (i elektrobygget).
 • Midtsemesterresultatene finner dere her: Midtsemesterresultater.
  Resultatet er oppgitt både i prostent og karakter. Dersom du ikke finner deg på lista, eller du mener at resultatet ditt må være feil, må du ta kontakt med meg.
  Som anslagsvis omregningsmodell fra prosent til karakater har jeg brukt
          0-39: F
          40-45: E
          46-57: D
          58-76: C
          77-90: B
          91-100:A
 • Fra og med uke 44 og ut semesteret får vi en romendring: Forelesningene på torsdager flyttes til S3 .
 • En side for registrering av øvinger er opprettet, du finner ut hvor mange godkjente øvinger du har ved å skrive inn brukernavnet ditt på Øvingssystem MA1101. NB! Vi mangler brukernavn på enkelte, om du ikke får systemet til å virke, send en e-post til øvingssystemansvarlig for kurset; Nils Nornes (Nils.Nornes(at)math.ntnu.no). Spørsmål om gruppetilhørighet og/eller ønske om å bytte gruppe kan også rettes til Nils.
 • Det er opprettet en referansegruppe i faget.Ta kontakt med noen i referansegruppen dersom du har tilbakemeldinger på forelesninger, øvingsopplegget eller annet. Du kan selvsagt også kontakte foreleser eller øvingslærere direkte!
  Referansegruppen består av:

Kristin Tyldum Kjøglum: kristin(at)kjoglum.no (ÅMATSTAT)

   Johannes P. Lorentzen: pippidis(at)gmail.com       (BFY)
   Guri Haugen Aardal:   gurihaa(at)stud.ntnu.no      (BMAT)
   Cathrine Pedersen:   cathrine_pedersen90(at)hotmail.com (BGEOL)
   August Benjamin Rye:  august.b.rye(at)hotmail.com    (MLREAL)
 • Det arrangeres Matematikklubb for alle interesserte, se Matematikklubb. Anbefales!

Forelesninger og øvinger

Forelesninger:

     Torsdag 10.15-12.00   S6
     Fredag 08.15-10.00   S7

Øvinger: (oppstart i uke 35)

Mandag 10.15-12.00    R50       BFY     henrisi(at)stud.ntnu.no       
Tirsdag 12.15-14.00    KJL22      BGEOL, BIT  Nils.Nornes(at)math.ntnu.no
Tirsdag 14.15-16.00    KJL22      BMAT     zherak(at)gmail.com     
Tirsdag 16.15-18.00    R50       ÅMATSTAT   ingvilin(at)stud.ntnu.no
Tirsdag 16.15-18.00    1329      MLREAL    heidida(at)stud.ntnu.no
Onsdag 10.15-12.00    G022      Ekstra    torkilut(at)stud.ntnu.no
Onsdag 12.15-14.00    R50       BBI     annelio(at)stud.ntnu.no

Midtsemesterprøve

Informasjon angående midtsemesterprøven:

 • Tid: Fredag 9.oktober, 08.15- 10.00.
 • Sted: Opplysers senere.
 • Tilrettelegging: Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg må huske å søke om dette innen fristen som i høstsemesteret er 15.september, se Tilrettelegging . I tillegg skal dere melde dere ved instituttskontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes.
  Telefon: 735 93520,
  Email: mat.fag(at)math.ntnu.no
  NB! siden midtsemesterprven varer i kun 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.
 • Pensum: Til og med det som er forelest i uke 40.
 • Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X)
 • Generelt: Semesterprøven utgjør 20 % av den endelige karakteren, men teller kun dersom den trekker totalkarakteren i positiv retning.

Husk studiebevis og semesterkort!

Lærebok og pensum

Robert A. Adams, Calculus, A Complete Course, 7.utgave.
Pensum fastsettes underveis.


Vurdering

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen. (Spesifiseres ved semesterstart.)
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamensdato er 7.desember 2009, 15.00-19.00.
(Oversikt over alle eksamensdatoer finnes her: Datoplan for eksamen.)


Foreleser

Heidi Dahl
Kontor: rom 934, 9. etg., Sentralbygg 2
Elektronisk post: heidida(at)math.ntnu.no
Telefon: 73 55 02 56


2009-12-14, Heidi Dahl