TMA4198 Optimering, videregående kurs

Kursbeskrivelse

Emnet er utgått av studieplanen.

  • Vårsemesteret 2007 Harald E. Krogstad
  • Vårsemesteret 2005 Harald E. Krogstad (koordinator)
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø