MA8901 Trender innen nyere matematikkdidaktisk forskning - metoder og temaer i et norsk, nordisk og internasjonalt perspektiv

Kursbeskrivelse

  • Vårsemesteret 2007 Tine Wedege
  • Høstsemesteret 2005 Ingvill Merete Stedøy
2017-03-22, Hallvard Norheim Bø