Course information

Lecturer

Teaching assistance

Text book

Annette J. Dobson & Adrian G. Barnett, An Introduction to Generalized Linear Models, Thired Edition

Exam

December 10th 2010.

Tillatte hjelpemidler: 1) Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag, 2) K.Rottmann, Matematisk formelsamling, 3) Ett gult A4-ark med IMF-stempel med egne håndskrevne formler og notater, 4) Godkjent enkel kalkulator.

2012-08-15, Ingelin Steinsland