TMA4240 Statistikk, Høst 2014

'It's learning' brukes ikke i dette faget! Kommunikasjon foregår via hjemmeside, forelesninger, øvinger og evnt ved email.

Emnet foreleses i to paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Ed.), Prentice Hall, ISBN 10: 0-321-74823-9. Det er også mulig å bruke 7. ed og 8 ed. På Akademika er det nå en 9. utgave versjon av boken til salgs med ISBN 10: 1-292-02392-9. Alt det essensielle er identisk ord for ord, en del tabeller er flyttet. De kan trygt bruke denne. Følgende notat er også pensum: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Øving 1 og 7 inneholder mye bruk av data-analyse og Matlab. En av disse øvingene (1 eller 7) kreves godkjent. Mer informasjon under «øvingsopplegg» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes onsdag 17.12.2014 09:00-13:00. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Engelsk-norsk ordliste: Her ligger en oversettelse av sentrale norske - engelske uttrykk i kurset: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mFeJs3bWTGfo6V3Uby-W3qB33mduDeO-GCBLmEWCUHg/edit?usp=sharing

Fellesmeldinger
  • [5/8/14] Hjemmesiden i faget er opprettet. Første forelesningsuke: 18-22 Aug.
  • [29/8/14] Morsom artikkel om bruk (eller ikke bruk) av Bayes teorem i rettssystemet: A formula for justice.
2014-10-06, bakka