Beskjeder:

[05/08/13] Første førelesing blir onsdag 20.august kl 08:15 i S6.
eksempel på bruk av Matlab.

Onsdag 27.08: Kap 2.3 og 2.4
Fredag 29.08: kap 2.4-2.8
slides frå veke 2.
Onsdag 03.09: Uavhengige hendingar, Bayes, Kap 3.1-3.2
Fredag 05.09: Sannsynsfordelingar, Kap 3.1 - 3.4
slides frå veke 3.
Onsdag 10.09: Simultane sannsynsfordelingar og forventing av tilfeldige variable. Kap 3.4-4.1.
Fredag 12.09: Forventing og varians. Kap 4.1 og 4.2
slides frå veke 4.
Onsdag 17.09. Setningar om forventning og varians. Binomisk fordeling. Kap 4.3 og 5.2
Fredag 19.09. Binomisk fordeling og Poisson fordeling. Kap 5.2, 5.4 og 5.5.
slides frå veke 5.
referat frå 1. referansegruppemøte.
Onsdag 24.09. Føreles Haakon Bakka. Kap 5.3 og Kap 6.2. Tilleggsvideo om Hypergeometrisk. Forelesningsnotat. For de som er interessert er dette en utledning fra binomisk til poisson. Utfordring målefeil, Utfordring parametre, Utfordring Standardnormal. Kontrollsjekk (utfordring 3)
Fredag 26.09. Normalfordeling, approksimasjon av binomisk, eksponensialfordeling, Kap 6.3-6.6.
slides frå veke 6.
Onsdag 01.10: Eksponensialfordeling, gamma fordeling, transformasjonar og momentgenererande. kap 6.6 - 7.3
Fredag 03.10: Momentgenererande Kap 7.3 og ordningsvariablar.
slides frå veke 7.
Onsdag 08.10: Kjikvadratfordeling, ordningsvariable og Utvalsfordelingar
Fredag 12.10: Populasjon, utval, estimatorar. Kap 8.1-8.4
slides frå veke 8.
Onsdag 15.10: Sannsynsmaksimering og konfidensintervall. Kap 9.14, 9.1- 9.5
Fredag 17.10: Konfidensintervall. Kap 9.4-9.5
slides frå veke 9.
Onsdag 22.10: t-fordeling og konfidensintervall for to utval. 9.5, 9.8
Fredag 24.10: Konfidensintervall for forholdstal, parplanen og prediksjonsintervall, 9.6. 9.9-9.11
slides frå veke 10.
referat frå 2. referansegruppemøte.
Løysingsforslag på dei fleste eksamensoppgåvene er lagt ut.
Onsdag 29.10: Prediksjonsintervall 9.6, Hypotesetesting 10.1-10.3
Fredag 31:10: Hypotesetesting, p-verdiar, samanheng mellom hypotesetesting og konfidensintervall 10.3-10.7
slides frå veke 11.
Onsdag 05.11: Einsidige testar, To utvals-testar og styrkefunksjon. 10.4- 10.7
fredag 07.11: Styrkefunksjon, testar for forholdstal og for varians. 10.8-10.10
slides frå veke 12.
Onsdag 12.11: Enkel lineær regresjon 11.2-11.4
Fredag 14.11: Enkel lineær regresjon. Korrelasjon 11.4-11.6, 11.12
slides frå veke 13.
Onsdag 19.11: Repetisjon
Fredag 21: Repetisjon
slides frå veke 14.
referat frå¨siste referansegruppemøte.
Eksamen TMA4240 haust 14.
førebels løysingsforslag til eksamen H14.

Førelesingar

Onsdag 08:15 - 10:00 i S6
Fredag 12.15 - 14:00 i S6

Treffetid

Fredag 14:15- 15.00

Førelesar

John Tyssedal tyssedal [at] stat [dot] ntnu [dot] no Room 1132, SII.

Undervisningsassistent

Haakon Christopher Bakka , rom 1224 SII. Epost: haakon [dot] bakka [at] math [dot] ntnu [dot] no

Referansegruppe

Lars Aaberg Stenvik, MTTEKGEO larsaste [at] stud [dot] ntnu [dot] no
Øyvind Haugan Lien, MLREAL oyvinhl [at] stud [dot] ntnu [dot] no
Kristin Langemyhr, MTTEKGEO krilange [at] stud [dot] ntnu [dot] no
Ragnhild Neset, MTDT ragnhicn [at] stud [dot] ntnu [dot] no
Katarina Sherger, MTTEKGEO katharsc [at] stud [dot] ntnu [dot] no
Helene F. Nesheim, MTPETR helenefn [at] stud [dot] ntnu [dot] no

2015-01-22, John Sølve Tyssedal