Pensum

Pensum i kurset er øvingsoppgavene samt stoffet som blir dekt i forelesningene. Dette vil være basert på pensumlisten nedenfor.

Lærebok

 John B. Fraleigh
 A First Course in Abstract Algebra
 7. utgave

Foreløpig pensumliste (endringer kan forekomme)

  • Kap 1: 1–6
  • Kap 2: 8–11
  • Kap 3: 13–17
  • Kap 4: 18, 19, 20, 22 og 23
  • Kap 5: 26 og 27
  • Kap 7: 36 og avsnittet "Further applications" i 37
  • Notat om Eulers phi-funksjon og RSA
  • Notat om konstruksjon av endelige kropper
2019-03-08, Johanne Haugland