Referansegruppe

Referansegruppens medlemmer:

Johan Vik Mathisen (BMAT): johanvm[at]stud.ntnu.no

Elias Klakken Angelsen (BMAT): eliaskan[at]stud.ntnu.no

Jørgen Sunnvoll (MLREAL): nilsjs[at]stud.ntnu.no

Oppsummering første referansegruppemøte (28.1.19):

Studentene er generelt veldig fornøyde. Det trekkes spesielt fram at forelesningene er engasjerende.

Noen studenter har opplevd tempo i starten av kurset som i overkant rolig. Vi har på nåværende tidspunkt kommet like langt som planlagt (som samsvarer med tidligere år), men det kan vurderes om man bør ha noe raskere progresjon i oppstarten for å frigjøre tid til mer krevende stoff senere i kurset. Samtidig er det viktig at alle får med seg de grunnleggende begrepene før man går løs på mer avansert teori.

Referansegruppen er positive til at det legges opp til at studentene skal være aktive i forelesningene, f.eks. gjennom at det gis noe tid til å prøve seg på enkelte oppgaver på egenhånd før de diskuteres i plenum.

Oppsummering andre referansegruppemøte (13.3.19):

Referansegruppen forteller at studentene generelt er veldig fornøyde med opplegget og undervisningen i faget. Det settes pris på at resultater og definisjoner motiveres, og mange synes det er bra at det har vært gjennomgått noen litt mer avanserte eksamensoppgaver i timene. Øvingsopplegget oppleves som meningsfullt, og det er fint at det inneholder mange eksamensoppgaver.

Paul gjorde en god jobb som vikar den uka Johanne var borte.

Ordinære forelesninger foregår fram til påske. Vi kommer også til å legge inn en repetisjonsforelesning en gang etter påske. Referansegruppen prøver å skaffe seg litt oversikt over hva som vil være en god dato for denne forelesningen.

Oppsummering tredje referansegruppemøte (10.4.19):

Referansegruppen forteller at studentene fortsatt er veldig fornøyde.

Opplegg for repetisjon før eksamen ble diskutert. Siste forelesning vil brukes på å oppsummere pensum. I tillegg setter vi opp en ekstra repetisjonsforelesning der studentene i forkant kan sende inn forslag til oppgaver eller temaer de ønsker repetert. Denne forelesningen holdes tirsdag 14. mai kl. 15.15. Følg med på kurssiden for mer informasjon.

2019-04-12, Johanne Haugland