Forelesningslogg

Mandag 7. januar: Startet på seksjon 4 (seksjon 0-3 leses på egenhånd)
Fredag 11. januar: Fullførte seksjon 4
Mandag 14. januar: Seksjon 5 (fram til sykliske undergrupper)
Fredag 18. januar: Seksjon 6 (og resten av seksjon 5)
Mandag 21. januar: Seksjon 8
Fredag 25. januar: Seksjon 9
Mandag 28. januar: Seksjon 10
Fredag 1. februar: Seksjon 11 (fullføres neste forelesning)
Mandag 4. februar: Resten av seksjon 11 og seksjon 13.
Fredag 8. februar: Startet på seksjon 14
Mandag 11. februar: Seksjon 14
Fredag 15. februar: Seksjon 14/15 (fram til avsnittet om simple grupper i seksjon 15)
Mandag 18. februar: Fullførte seksjon 15 og startet på seksjon 16 (har definert gruppevirkninger, sett noen eksempler og snakket om transitivitet)
Fredag 22. februar: Fullførte seksjon 16
Mandag 25. februar: Seksjon 17
Fredag 1. mars: Startet på seksjon 36
Mandag 4. mars: Fortsatte på seksjon 36 (fram til teorem 36.11)
Fredag 8. mars: Fullførte seksjon 36
Mandag 11. mars: Seksjon 37 og seksjon 18 (fram til teorem 18.8)
Fredag 15. mars: Fullførte seksjon 18 og seksjon 19
Mandag 18. mars: Seksjon 20 og starten av seksjon 22 (fram til avsnittet om evalueringshomomorfien)
Fredag 22. mars: Fullførte seksjon 22 og startet på 23 (fram til beviset for divisjonsalgoritmen) 
Mandag 25. mars: Fortsatte på seksjon 23 (fram til teorem 23.10)
Fredag 29. mars: Fullførte seksjon 23 og seksjon 26.
Mandag 1. april: Seksjon 27 (halve beviset for teorem 27.25 gjennomgås i neste forelesning, nemlig at et irredusibelt polynom genererer et maksimalt ideal)
Fredag 5. april: Fullførte seksjon 27 og startet på konstruksjon av endelige kropper
Mandag 8. april: Fullførte delen om konstruksjon av endelige kropper og begynte med repetisjon/eksamensforberedelser
Fredag 12. april: Repetisjon

Tirsdag 14. mai: Repetisjon
2019-06-17, Johanne Haugland