Jupyter notater

Alt pensum i numeriske metoder i dette kurset vil foreligge som notater i Jupyter.

Bruk av Jupyterhub

  • Logg inn med samme brukernavn og passord som du bruker på NTNUs nettverk.
    Bare studenter registrert i kurset har tilgang, så hvis du ikke kommer inn, send en epost til anne.kvarno@ntnu.no.
  • Trykk på Start my server, velg Python og trykk Spawn.
  • Gå til Shared notebooks. Her ligger alle notatene tilgjengelig. Hvis du bare vil lese dem, trykk Preview. Vil du bruke dem aktivt, trykk Use. Velg Introduksjon.ipynb, trykk Use, og du er i gang. Gjør deg også kjent med menyene i Jupyter.

Octave/Matlab

Det vil også etterhvert foreligge Jupyter-notater i Octave, som er et Matlab-lignende, public domain programmeringsspråk. For å bruke disse velger du Matlab/Octave i nedtrekksmenyen som dukker opp etter innlogging. Dersom du allerede har valgt python, er du først nødt til å stoppe pyhton-serveren, før du velger Octave. Trykk Control Panel øverst i høyre hjørne, Stop my server , Logout og logg inn igjen.

Lokal bruk av Jupyter-notater

Jupyter-notatene (python) vil bli lagt ut under Lecture plan. Du kan bruke disse ved å installere Anaconda. Jupyter notebooks startes med Anaconda Navigator. Men dette gjør du bare dersom du ønsker å kjøre notatene direkte på egen PC, det er ikke nødvendig for bruk av Jupyterhub.

Det blir også lagt ut auto-genererte pdf-filer.

2018-03-05, Anne Kværnø