TMA4123/TMA4125 Matematikk 4M/4N – vår 2016

For en formell beskrivelse av innhold og læringsmål se Matematikk 4M eller Matematikk 4N i emnekatalogen.

Beskjeder

Dato Beskjed
10.08 Her finnes det et løsningsforslag for konteeksamen. – MG
05.08 Formelarket til konteeksamen finnes her. – MG
01.06 Her er dagens eksamen med løsningsforslag (oppdatert 02.06). Lykke til med resterende eksamener og god sommer! 8-)
12.05 Det blir regning av eksamensoppgaver i auditorium S3 tirsdag 31.05 kl. 1000-1400 i stoff som ikke omhandler Laplace transformasjon. kl. 1400-1500, samme sted, regnes oppgaver som omhandler Laplace transformasjon. Kom gjerne med ønsker.
12.05 Merk at i nettversjonen av Kreyszig, utgave 10, så stemmer ikke nødvendigvis sidetallene overens med sidetallene den trykte versjonen. Sidetallene som er oppgitt i pensumlista er fra den trykte versjonen. Innholdet i de to versjonene av utgave 10 er såvidt jeg vet ellers identiske. De som eventuelt baserer seg på nettversjonen av boka bør kanskje låne en trykt bok og sjekke pensum.
07.05 Formelarket på eksamen i år vil være det samme som formelarket på konten i fjor.
27.04 Som annonsert i forelesningen blir det 4 timer med regning av eksamensoppgaver en av dagene før eksamen, og i tillegg en ekstra time for Mat4N med Laplace transformasjon oppgaver. Tid og sted annonseres her i rimelig nær framtid. Ellers er det bare å stikke innom meg med spørsmål, se oppe til høyre for link til bilde og kart til bygget jeg holder til i (PTS1). Send en mail først, så det ikke blir bomtur.
21.04 Vedlagt formelark på eksamen blir det samme som på siste eksamen (TMA4123/TMA4125/TMA4130-2015k) som ligger på eksamensida som har link oppe til venstre.
21.04 Angående Fouriertransformasjon i Rottmanns formelsamling er det kun formlene på siste side (side 176) som er relevante (og selvsagt de på vedlagt formelark). Formlene på side 167 bruker en annen definisjon av Fouriertransformasjonen og kan ikke uten videre brukes med den definisjonen vi bruker.
18.04 Det er nå lagt ut en øving 13 på øvingssiden. Kun de med for få godkjente øvinger for å gå opp til eksamen kan levere denne, men det anbefales at alle gjør den. Så sjekk antall godkjente øvinger før dere vurderer å levere. Merk at det er nytt innleveringssted og tidspunkt for innlevering.
04.04 Til orientering er det kun de som tar Mat4M som eventuelt kan få oppgave (eller oppgaver) med MatLab kode på eksamen.
29.03 Oppdatert pensumliste er lagt ut. Se pensum og fremdriftsplan oppe til venstre.
14.03 Etter påske vil øvingstimene på mandager forskyves med en uke. Det betyr at øving 10 veiledes torsdag og fredag i uke 13 og mandag i uke 14 osv. Merk også at innleveringsfristen fra og med øving 9 er forskjøvet til onsdager kl. 14.00.
18.02 Til de med lab på onsdager: Så vidt vi vet, har dere lab i uke 7, 8, 14 og 15. (Si i fra snarest om ukene er feil.) I stedet for ekstraforelesning i uke 8-11 (som tidligere annonsert), vil det derfor bli satt opp ekstraforelesninger torsdager 10.15-12 i H1 i uke 8, 14 og 15. Siden onsdagsforelesningen for uke 7 allerede har vært, faller den tilhørende ekstraforelesningen bort. Notater fra denne forelesningen finner dere her.
16.02 4M: Ta med dere hodetelefoner til forelesningen onsdag 17.02. Støyen som vi skal fjerne i lydfilene er ikke alltid mulig å høre på laptophøyttalere.
08.02 For de som har lab som kræsjer med forelesning på onsdager i uke 8-11 er det satt opp ekstra forelesning på torsdager 10.15-12.00 i H1 i disse ukene.
03.02 Referat fra det første referansegruppemøtet er lagt ut under Referansegruppe.
02.02 I uke 7 og 8 vil 4M og 4N ha separate forelesninger. 4N vil holde til i de samme auditoriene, men 4M flyttes i disse ukene til S6. Ukedagene og tidspunktene er de samme.
28.01 Referansegruppa har møte med faglærer i pausen på tirsdagsforelesningen 02.02. Ta kontakt med et referansegruppemedlem om det er noe du ønsker å ta opp; det være seg øvingsopplegg, forelesninger, eller noe annet.
27.01 I øvingsystemet hører alle (både de som tar TMA4123 og TMA4125) til den samme gruppen som heter Matematikk 4M. Dette er gjort for enkelhets skyld, og alle de som tar 4N vil bli registrert med riktig fagkode til eksamen.
26.01 Ny versjon av øving 3 ligger ute nå. Oppgave 7 og 8 er endret.
26.01 Fikk beskjed i dag om at studenter som har lab. onsdag samtidig med forelesningene skal kontakte faglærer i lab.-faget for å prøve å få til et annet tidspunkt for lab. øvelsen. Dersom det ikke går, kan vi i følge nestleder på instituttet gi en form for individuell oppfølging i Mat4M/N. Ta kontakt om dette blir aktuelt. Det blir visstnok ikke aktuelt å endre tidspunkt for forelesningene i Mat4M/N nå.
22.01 Nå finner dere link til øvingssystemet under Øvinger.
21.01 Kan studentene som har kjemilab. onsdag 16-18 og som har tma4123/25 som ordinært kurs sende en mail til meg (til Dag)?
20.01 Det arbeides med å finne en løsning for problemet med kollisjonen mellom kjemilab. og forelesninger på onsdag.
17.01 IASTE hadde et ønske om å bruke R50 torsdag 4. februar, og derfor flyttes øvingstimen denne dagen fra R50 til R91. Det gjelder kun denne dagen.
15.01 Da er øvingstidspunkt og gruppeinndeling klar her. Øvingstimene starter på mandag.
14.01 Da er endelige forelesningstidspunkter bestemt. Tirsdag 8.15-10 i F1 og onsdag 16.15-18 i R1. Starter fra neste uke.
12.01 Torsdag 14.01 er det forelesning i EL5 kl. 08.15-10.00, og i H1 kl. 10.15-12.00. Det samme stoffet blir forelest i EL5 og H1. Neste uke og framover er TMA4123 og TMA4125 slått sammen med forelesning i R1 kl. 08.15-10.00 på mandager og i F1 kl. 0815-10.00 på tirsdager.
12.01 P.g.a. diverse forviklinger er forelesningen avlyst i dag 12.01. Torsdag blir det forelesning. Følg med her om hvor og når.
11.01 I morgen, 12.01, vil det bli holdt separate forelesninger i TMA4123 og TMA4125. Innholdet i forelesningene vil være det samme. Tidspunkt og sted finner dere her: TMA4123, TMA4125. På torsdag, 14.01, vil det også mest sannsynlig bli holdt separate forelesninger i TMA4123 og TMA4125. Fra neste uke av håper vi å ha fått på plass felles forelesningstidspunkt for begge kursene.
08.01 Første versjon av nettsiden er på plass! Første forelesning tirsdag 12.01. Det er mulig at forelesningstidene i boksen til høyre vil bli endret. Følg med.

Forelesninger

Tirsdag 8:15-10:00 i F1
Onsdag 16:15-18:00 i R1

Kontakttid

Stort sett når som helst, men skriv gjerne en mail først så er du/dere sikker på at jeg er tilgjengelig.
2016-08-10, Markus Grasmair