TMA4120 Matematikk 4K høsten 2022


FELLESMELDINGER

Hei og velkommen til Matematikk 4K !

Dato Tittel Melding
2023 Kontinuasjonseksamen 07.08.2023 Oppgaver, lf og sensur/retteveiledning.
16.12. Sensur avsluttet Vi er nå ferdige med å rette, resultatene blir lagt ut i Inspera fortløpende og senest mandag 19.12.

Sensur/retteveiledning ligger i Blackboard.

God jul til alle sammen!

30.11. Eksamen 28.11.2022 Oppgaver og lf.

Retteveiledning kommer etter at sensuren er ferdig (ca 3 uker etter eksamen).

Lykke til …videre og ha en riktig god jul når den tid kommer!

24.11. Exam You can answer the exam in the language you prefer, English or Norwegian, regardless of the language you have chosen for the exam problems.
Eksamen


Formelark
Mandag 28. november kl 15:00-19:00.

4 timers skoleeksamen. Oppgaver i Inspera, svar skrives på utdelte ark som scannes til slutt.
OBS: Hver oppgave har egen kode. Denne koden må skrives på arkene som leveres inn!

Viktig info om eksamen fra NTNU. Les spesielt Forbered deg og På eksamensdagen.

Dere får utdelt et formelark på eksamen. Dette finner dere under 'Kursinformasjon' i menyen.
PS: "Matematisk Formelsamling" av Karl Rottmann vil ikke være tillatt under eksamen.

Mattelab
før eksamen
Tidspunkt, se tabell under:
Dag Dato Tid Rom Hvem
Onsdag 23.11. 14:15-16:00 EL5 Espen, Andrea
Fredag 25.11. 10:15-12:00
12:15-14:00
F1
F2
Espen, Yuya, Andrea
Yuya, Andrea
14.11. Neste uke  

Lekse:
Forelesninger: Eksamensregning, repetisjon. Mer info på sidene for hver parallell.
Treffetid/mattelab: Se plan over.
Les igjennom følgende repetisjonsslides før mandagsforelesningen.
Øvinger:
Øving 12:
Øving 13:
Frist Øv 12 og 13:
Du må ha 8 godkjente øvinger for å ta eksamen
Se "Øvinger" i venstre meny. OBS FRIST, se under.
Ekstraøving kun for dem som mangler en øving. Ingen løsningsforslag.
Onsdag 16.11. kl 23:59. Pga. av tidsnød (frist fra eksamenskontoret) vil disse kun bli godkjent. Ingen retting.
Øvingstimer … etter 16.11. blir bemannet som vanlig.
Bruk muligheten til å få hjelp til å løse oppgaver i kurset.
11.11. Group 4 practice lecture Announcement The students of group 4 can attend the practice lectures together with group 1,2 or 3

07.11 Studentundersøkelse
om Matemtikk 4K
Kjære studenter! Denne studentundersøkelsen sender vi ut i alle emner som undervises ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Hjelp oss til å forbedre undervisningen ved å svare på undersøkelsen i emnet TMA4120 Matematikk 4K https://nettskjema.no/a/295938.

Undersøkelsen stenger 11. desember. (Den er anonym, men du må logge inn med Feide av sikkerhetsgrunner.)
01.11. Studiebarometeret Nasjonal NOKUT undersøkelse blant studenter i 2. og 5. årstrinn. Noe mer info her.
Svar via personlig lenke sendt på e-post 24.10. Siste frist: 14.11.
28.10. Øving 11 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, November 13, kl 23:59.
25.10. Repeter til neste uke Taylors formel, Taylors teorem, Taylorrekker, metoder for å finne Taylorrekker (fra Matematikk 1/Grunnkurs analyse 2).
Studentvalget Sjekk denne innsidameldingen
OBS: Tidlig eksamen Eksamen kommer mandag 28.11., første dag i uken etter siste undervisningsuke (repetisjon/eksamensoppg).

Prøv derfor å være oppdatert i faget og gjør gjerne med øvingene en uke tidligere enn fristen (da jobber du med det sist gjennomgåtte stoffet).
21.10. Øving 10 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, November 6, kl 23:59.
19.10. Ledige stillinger
for studenter
Ledige læringsassistentstillinger for våren 2023 har nå blitt offentliggjort. Du kan søke på stillingene via denne siden: https://www.ime.ntnu.no/studass/
Søknadsfrist: 31. oktober 2022
17.10. Repeter til neste uke Følger/rekker, konvergenstester (fra Matematikk 1/Grunnkurs analyse 2).
Øving 9 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, Oktober 30, kl 23:59.
11.10. Øving 8 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, Oktober 23, kl 23:59.
Øving 7 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, Oktober 16, kl 23:59.
04.10. Referansegruppe møte For Parallell 1 MTFYMA-BFY, se melding på 'MTFYMA-BFY'-parallellsiden.
Nok øvinger? Hvordan ligger du an? Sjekk din status i ovsys.
Husk at du trenger 8 godkjente øvinger for å få lov til å ta eksamen.
Repeter Komplekse tall og eksponential funksjoner (Matematikk 3).
Øving 6 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, Oktober 9, kl 23:59.
26.09. Øving 5 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, Oktober 2, kl 23:59.
19.09. Repter til
tirsdag 20.09.
Løsning av 2. ordens ordinære differensiallikninger med konstante koeffisienter (Matematikk 3). Karakteristisk likning, \(\sin,\cos,\exp\) løsninger.
Vi trenger dette når vi skal se på separasjon av variable-metoden.
Selvstudium Utledning av bølgelikningen, kap. 12.2 i Kreyszig. 
Øving 4 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, September 25, kl 23:59.
11.09. Øving 3 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, September 18, kl 23:59.
07.09. Opptak/filming Det har kommet ønsker om opptak av forelesninger. Som dere ser av melding under har vi ikke opptak i år, og vi har heller ikke lagt ut opptak fra tidligere år. Det har vært en stor diskusjon om dette på NTNU over sommeren, og konsensus har vært å begrense opptak og digitale læringsformer nå i høst for å få studentene tilbake på campus etter alle restriksjonene som har vært tidligere. Det er også denne linjen vi har lagt oss på i dette faget, og det ser ut til å virke i den forstand at oppmøtet er mye bedre enn i fjor høst, og mye bedre enn i de fleste fag i vår. Det virker også som de frammødte koser seg i pausene, det er ihvertfall veldig god stemning i salen når forelesningene skal til å starte ;-)

Andre fag har andre undervisningsopplegg og har tatt andre valg, men i Matematikk 4K har opptak av forelesninger ikke vært en integrert del av faget slik det er f.eks. i Matematikk 1-3. Merk også at studenter med rett på tilrettelegging kan få unntak.
05.09. Selvstudium Kap 11.3: Tvungne svingninger, løse diff.likn. vha. Fourierrekker.
Kort kapittel, del av pensum, oppgave på Øv. 3.
Repeter til neste uke Komplekse tall generelt og spesielt \(e^{ix}=\cos x + i \sin x\) der \(i^2=-1\). Kjent fra Matematikk 3.
Stoffet er dekket av kap. 13.1 og 13.2 i Kreyszig.
Øving 2 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, September 11, kl 23:59.
Referansegrupper Se under hver parallell. Første møter fra denne uka.
25.08. Øving 1 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag, September 4, kl 23:59.
17.08. Første forelesning Mandag 22.08. Se under hver parallell for tidspunkt.
Første øvingstime Uke 35 - fra 27.08.
Øvinger/grupper: Det er ukentlige øvinger i faget og 8 av 12 må godkjennes for å få ta eksamen.

Du må tilhøre en øvingsgruppe for å kunne levere og få godkjent øvinger.

OBS: Du må godkjenne utdanningsplanen din (i studentweb) for å komme på en øvingsgruppe. Frist Torsdag 25.8.

Mer info om øvinger: Se under "Øvinger" og "Øvingsgrupper" i menyen.
Opptak/filming Det blir ikke opptak av forelesninger dette semesteret.
Repeter til
Mandag 30.08.
Delbrøksoppspaltning (Mat 1) og Løsning av differensiallikninger (Mat 3)

Faglærere

Øvingslærer

Har du spørsmål?

  • Spørsmål om øvinger/øvingsgrupper:
  1. Sjekk først hjemmesiden nøye
  2. Spørr deretter din studass
  3. Spørr deretter din overstudass i treffetiden
  4. Hvis alt annet slår feil - send mail til din overstudass
  • Andre spørsmål om undervisningen:
  1. Sjekk først hjemmesiden nøye
  2. Kontakt deretter din faglærer i pausen og rett etter forelesningene er slutt
  3. Kontakt deretter din faglærer i treffetiden
  4. Hvis alt annet slår feil - send epost til din faglærer
2023-09-06, Andrea Leone