Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

tma4115:2012v:diverse [2012-02-29]
birkevol [Diverse]
tma4115:2012v:diverse [2012-05-03] (nåværende versjon)
magnusla [Diverse]
Linje 5: Linje 5:
 === Notater === === Notater ===
 {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4110/2010h/felles/notat.pdf|Notat}} om ubestemte koeffisienters metode med tilhørende {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4110/2010h/felles/bevis.pdf|bevis}}.\\ {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4110/2010h/felles/notat.pdf|Notat}} om ubestemte koeffisienters metode med tilhørende {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4110/2010h/felles/bevis.pdf|bevis}}.\\
 +
 {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4110/2010h/felles/skjematisk.pdf|Skjematisk fremstilling}} av ubestemte koeffisienters metode\\ {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4110/2010h/felles/skjematisk.pdf|Skjematisk fremstilling}} av ubestemte koeffisienters metode\\
 +
 En kort introduksjon til Matlab finner du {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4115/2012v/matlab.pdf|her}}. Finner du noen feil eller mangler, send gjerne en mail til overstudass. En kort introduksjon til Matlab finner du {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4115/2012v/matlab.pdf|her}}. Finner du noen feil eller mangler, send gjerne en mail til overstudass.
 +
 +Svar på oddetallsoppgaver om komplekse tall finner du {{http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4115/2012v/Svar.oddetall.kompleks.pdf|her}}. 2012-05-03, Magnus B. Landstad