TMA4115 Matematikk 3 vår 2012

Pensum

Lærebok

 • Differential Equations, Linear algebra and its applications, Pearson, compiled by IMF, NTNU

Fra "Calculus", Adams og Essex

 • Komplekse tall: s. ix-xviii
 • Komplekse funksjoner: s. xix-xx, xxii-xxiv til "The fundamental theorem of algebra"

Fra "Differential equations with boundary value problems", Polking, Boggess og Arnold

 • Kapittel 4: 4.1, 4.3-4.7

Fra "Linear Algebra and its applications", Lay

 • Kapittel 1: 1.1 - 1.5, s. 52-53 fra 1.6, 1.7-1.9, s. 82-85 fra 1.10
 • Kapittel 2: 2.1-2.3
 • Kapittel 3: 3.1 - 3.3
 • Kapittel 4: 4.1 - 4.3, 4.5-4.6, 4.9 + Teorem 7 side 216
 • Kapittel 5: 5.1-5.3, 5.5, 5.7
 • Kapittel 6: 6.1-6.4, 6.5 til "alternative Calculations of least-Squares Solution"
 • Kapittel 7: 7.1

Tillegg

 • Notat om ubestemte koeffisienters metode.
 • Alle øvinger med løsningsforslag regnes som en del av pensum.

Endringer fra tidligere år

Lærebøker i TMA4110/4115 er endret fra H2011. De viktigste endringene er at komplekse funksjoner (spesielt ekspotensialfunksjonen) er med og komplekse tall brukes både i diff.liknings- og lineær algebradelen. Cauchy-Euler-likninger er ikke med. Enkelte likninger av denne typen kan likevel bli gitt, men da med litt hint.

Under Øvingsoppgaver "Ekstra" finner du noen anbefalte oppgaver som omhandler den nye delen av pensum.

2012-04-30, Magnus B. Landstad