TMA4115 Matematikk 3 vår 2012

Diverse

Notater

Notat om ubestemte koeffisienters metode med tilhørende bevis.

Skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode

En kort introduksjon til Matlab finner du her. Finner du noen feil eller mangler, send gjerne en mail til overstudass.

Svar på oddetallsoppgaver om komplekse tall finner du her.

2012-05-03, Magnus B. Landstad