Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2019v:fremdriftsplan [2019-01-14]
eiber [Oversikt over hvem som foreleser IF når]
tma4105:2019v:fremdriftsplan [2019-01-23] (nåværende versjon)
eiber [Tabell]
Linje 7: Linje 7:
  
  
-^  Uke  ^  Ukens tema                                                                     ​^ ​ Forelesninger ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^  Anbefalte oppgaver ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^  Innleveringer ​                                                                                                                                                                  ​^ ​ Maple T.A.                                                                                            ^ +^  Uke  ^  Ukens tema                                                                     ​^ ​ Forelesninger ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^  Anbefalte oppgaver ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​^  Innleveringer ​                                                                                                                                                                  ​^ ​ Maple T.A.                                                                                            ^ 
-^  2    | Kjeglesnitt,​ parametrisering \\ og polare koordinater\\ 8.1–8.6 ​                | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c535221021c44666a5e8522a09c2852a1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​84cc767e30dd4b71a9c6e846649b80c21d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ OF: {{ :​tma4105:​2019v:​of1.pdf |Lysark.}} \\ IF:  {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_2.pdf |Oppgaver.}} ​           | {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte_uke_2.pdf |Oppgaver Uke 2.}} \\ {{ :​tma4105:​2019v:​lf2.pdf |Løsningsforslag.}}\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b2db5bd12ac64dfd919038409433e26f1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c1be4ac897d44dc992f91e5d749e056c1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ P: {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_plenum_uke2.pdf |Lysark.}} ​ | \\ \\ \\ \\ \\ {{ :​tma4105:​2019v:​innlevering_1.pdf |Skriftlig innlevering 1.}}\\ //Frist:// 1. feb, kl. 16.00.\\ (Leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard.]]) ​ | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 1.]] \\ //Frist:// 22. jan, kl. 18.00. ​ | +^  2    | Kjeglesnitt,​ parametrisering \\ og polare koordinater\\ 8.1–8.6 ​                | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c535221021c44666a5e8522a09c2852a1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​84cc767e30dd4b71a9c6e846649b80c21d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ OF: {{ :​tma4105:​2019v:​of1.pdf |Lysark.}} \\ IF:  {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_2.pdf |Oppgaver.}} ​           | {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte2_new.pdf |Oppgaver Uke 2}}\\ {{ :​tma4105:​2019v:​lf2.pdf |Løsningsforslag.}}\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b2db5bd12ac64dfd919038409433e26f1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c1be4ac897d44dc992f91e5d749e056c1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ P: {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_plenum_uke2.pdf |Lysark.}} ​ | \\ \\ \\ \\ \\ {{ :​tma4105:​2019v:​innlevering_1.pdf |Skriftlig innlevering 1.}}\\ //Frist:// 1. feb, kl. 16.00.\\ (Leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard.]]) ​ | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 1.]] \\ //Frist:// 22. jan, kl. 18.00. ​ | 
-^  3    | Vektorvaluerte funksjoner \\ av én variabel \\ 11.1, 11.3–11.5 ​                 | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​911a1517243447f881f5a9a0059ca6861d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​8adde6d6dd354626808a67c7d6116cb61d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ OF: {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_of_uke3.pdf|Lysark.}} \\ IF:  {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_3.pdf |Oppgaver.}} ​ | {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte_3.pdf |Oppgaver Uke 3.}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        +^  3    | Vektorvaluerte funksjoner \\ av én variabel \\ 11.1, 11.3–11.5 ​                 | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​911a1517243447f881f5a9a0059ca6861d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​8adde6d6dd354626808a67c7d6116cb61d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ OF: {{ :​tma4105:​2019v:​of2v2.pdf |Lysark.}}\\ IF:  {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_3.pdf |Oppgaver.}} ​          ​| {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte3.pdf |Oppgaver Uke 3}}\\ {{ :​tma4105:​2019v:​lf3.pdf |Løsningsforslag.}}\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a718121bc1d0460d8b790c833511ab8a1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​29bf5fb8592341d79c83ce62ad3ff2ae1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ P: {{ :​tma4105:​2019v:​plenumsregning_uke3.pdf |Lysark.}} ​    | :::                                                                                                                                                                              | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 2.]] \\ //Frist:// 29. jan, kl. 18.00.  ​
-^  4    | Funksjoner av flere variable I \\ 12.1–12.4,​ 10.5                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        +^  4    | Funksjoner av flere variable I \\ 12.1–12.4,​ 10.5                               ​| ​OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0ba7a5bcefce4627907f93720e9cda371d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​bee01a15cf3c423e886dd7470d579de91d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. \\ OF: {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_of_uke4.pdf |Lysark.}}\\ IF:  {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_4.pdf |Oppgaver.}} ​ | {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte4_new.pdf |Oppgaver Uke 4.}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​24a892e0f421402c819dfbd6b9ee19cd1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​f03f244fdb8a48c7a4b9c5f3bb76d29e1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. ​ \\ P: {{ :​tma4105:​2019v:​plenumsregning_uke4.pdf |Lysark.}} ​                                             ​| :::                                                                                                                                                                              | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 3.]] \\ //Frist:// 5. feb, kl. 18.00. ​  
-^  5    | Funksjoner av flere variable II \\ 12.5–12.8 ​                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  5    | Funksjoner av flere variable II \\ 12.5–12.8 ​                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  6    | Funksjoner av flere variable III \\ 13.1–13.3 ​                                  ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | +^  6    | Funksjoner av flere variable III \\ 13.1–13.3 ​                                  ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 
-^  7    | Multiple integraler I \\ 14.1–14.3 ​                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  7    | Multiple integraler I \\ 14.1–14.3 ​                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  8    | Multiple integraler II \\ 14.4–14.5 ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  8    | Multiple integraler II \\ 14.4–14.5 ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  9    | Multiple integraler III \\ 14.6–14.7,​ 10.6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | +^  9    | Multiple integraler III \\ 14.6–14.7,​ 10.6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 
-^  10   | Vektorvaluerte funksjoner av \\ flere variable og linjeintegraler \\ 15.1–15.4 ​ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  10   | Vektorvaluerte funksjoner av \\ flere variable og linjeintegraler \\ 15.1–15.4 ​ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  11   | Flate- og fluksintegraler\\ 15.5–15.6 ​                                          ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  11   | Flate- og fluksintegraler\\ 15.5–15.6 ​                                          ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  12   | Divergens, curl\\ og Greens teorem\\ 16.1–16.3 ​                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | +^  12   | Divergens, curl\\ og Greens teorem\\ 16.1–16.3 ​                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 
-^  13   | Divergensteoremet \\ 16.4                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  13   | Divergensteoremet \\ 16.4                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  14   | Stokes'​ teorem \\ 16.5                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | +^  14   | Stokes'​ teorem \\ 16.5                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| :::                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 
-^  15   | Repetisjon ​                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |+^  15   | Repetisjon ​                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
 ===== Oversikt over hvem som foreleser IF når ===== ===== Oversikt over hvem som foreleser IF når =====
  
2019-01-14, Eirik Berge