Fremdriftsplan

De overordnede læremålene for TMA4105 Matematikk 2 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Oversiktsforelesninger (OF) og plenumsregning (P) blir filmet og kan finnes samlet som en videoserie (krever NTNU-innlogging). Interaktive forelesninger (IF) blir ikke filmet av personvernhensyn.

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer Maple T.A.
2 Kjeglesnitt, parametrisering
og polare koordinater
8.1–8.6
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 2.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.Skriftlig innlevering 1.
Frist: 1. feb, kl. 16.00.
(Leveres i Blackboard.)
Maple T.A. Test 1.
Frist: 22. jan, kl. 18.00.
3 Vektorvaluerte funksjoner
av én variabel
11.1, 11.3–11.5
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 3.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.
Maple T.A. Test 2.
Frist: 29. jan, kl. 18.00.
4 Funksjoner av flere variable I
12.1–12.4, 10.5
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 4.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.
Maple T.A. Test 3.
Frist: 5. feb, kl. 18.00.
5 Funksjoner av flere variable II
12.5–12.8
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 5.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.
Maple T.A. Test 4.
Frist: 12. feb, kl. 18.00.
6 Funksjoner av flere variable III
13.1–13.3
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 6.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.

Skriftlig innlevering 2.
Frist: 22. feb, kl. 16.00.
(Leveres i Blackboard.)
Maple T.A. Test 5.
Frist: 19. feb, kl. 18.00.
7 Multiple integraler I
14.1–14.3
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 7.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.
Maple T.A. Test 6.
Frist: 26. feb, kl. 18.00.
8 Multiple integraler II
14.4–14.5
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 8.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.
Maple T.A. Test 7.
Frist: 05. mars, kl. 18.00.
9 Multiple integraler III
14.6–14.7, 10.6
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 9.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.

Skriftlig innlevering 3.
Frist: 15. mars, kl. 16.00.
(Leveres i Blackboard.)
Maple T.A. Test 8.
Frist: 12. mars, kl. 18.00.
10 Vektorvaluerte funksjoner av
flere variable og linjeintegraler
15.1–15.4
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 10.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
Lysark.
Maple T.A. Test 9.
Frist: 19. mars, kl. 18.00.
11 Flate- og fluksintegraler
15.5–15.6
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 11.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
Lysark.
Maple T.A. Test 10.
Frist: 26. mars, kl. 18.00.
12 Divergens, curl
og Greens teorem
16.1–16.3
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 12.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
Lysark.

Skriftlig innlevering 4.
Frist: 5. april, kl. 16.00.
(Leveres i Blackboard.)
Maple T.A. Test 11.
Frist: 02. april, kl. 18.00.
13 Divergensteoremet
16.3-16.4
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 13.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
Lysark.
Maple T.A. Test 12.
Frist: 09. april, kl. 18.00.
14 Stokes' teorem
16.5
OF: Før og etter pausen.
OF: Lysark.
IF: Oppgaver.
Oppgaver Uke 14.
Løsningsforslag.
P: Før og etter pausen.
Lysark.
Maple T.A. Test 13.
Frist: 12. april, kl. 18.00.
15 Repetisjon OF: Før og etter pausen.
OF: Eksamen Vår 2018.
IF: Oppgaver.
P: Før og etter pausen.
P: Lysark.

Oversikt over hvem som foreleser IF når

Torsdag Fredag
08.15–10.00 10.15–12.00 10.15 - 12.00 08.15 - 10.00 10.15 - 12.00
Uke R2 S5 R2 S5 R2 S6 R2 S5 R2 S5
2 Dag Mathias Dag Mathias Mathias Dag Frode Dag Frode Dag
3 Frode Mathias Frode Mathias Mathias Frode Frode Dag Frode Dag
4 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Vegard Dag Vegard Dag
5 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Dag
6 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Vegard Dag Vegard Dag
7 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Dag
8 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Dag
9 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Dag
10 Frode Mathias Frode Mathias Mathias Frode Frode Dag Frode Dag
11 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Dag
12 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Dag
13 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Vegard Dag Vegard Dag
14 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Dag Frode Vegard
15 Vegard Mathias Vegard Mathias Mathias Vegard Frode Vegard Frode Vegard
2019-04-10, Eirik Berge