TMA4105 Matematikk 2, våren 2019

Beskjeder

  • Dagens eksamensoppgaver og et løsningsforslag er lagt ut under eksamensoppgaver.
  • Kontinuasjonseksamen vil bli avholdt på samme måte som den ordinære eksamen, altså som en digital eksamen.

Årets eksamen i TMA4105 Matematikk 2 blir avholdt som en digital eksamen.

Dette betyr blant annet at du må ta med egen PC og strømkabel til eksamenslokalet. Eksamen vil bestå av en flervalgsoppgave og mest sannsynlig 9 øvrige oppgaver, der disse kan besvares på ark som så blir skannet i etterkant. For å få rett oppgave knyttet til rett besvarelse må du fylle ut en oppgavekode for hver oppgave på et hvert slikt ark.

Tillatte hjelpemidler er bestemt enkelt kalkulator (kode D). I tillegg vil det bli lagt ved et formelark til oppgavene.

Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte, og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil? Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.

Lenke til undersøkelsen: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738

Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med Mette Langaas.

Vil du bidra til å forbedre Matematikk 2?

Prosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education), 2019-2021, har som formål å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på. For å få best mulig resultat i prosjektet er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er studenter. Vi vil derfor sette stor pris på at dere gjennomfører en spørreundersøkelse (tar maks 10 minutter).

Klikk her og logg inn for å gjennomføre undersøkelsen.

Lærebok


Adams og Essex: Calculus, ninth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN 9781784499907) på Akademika.

Spesialutgaven består av to deler (en del for hvert av emnene Matematikk 1 og 2). Del 2 av spesialutgaven bruker en litt annen notasjon enn den originale boken for såkalte itererte integral.

Vi anbefaler at man kjøper spesialutgaven.

2019-06-05, Marius Thaule