Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4105:2018v:begrep [2018-03-11]
fredrihi
tma4105:2018v:begrep [2018-03-19] (nåværende versjon)
fredrihi
Linje 88: Linje 88:
   * Orienterte og orienterbare flater   * Orienterte og orienterbare flater
   * Fluksen av et vektorfelt gjennom en orientert flate   * Fluksen av et vektorfelt gjennom en orientert flate
-==== Uke 12: Divergens, curl og Greens teorem ​(16.1–16.3) ====+==== Uke 12: Divergens, curl og Greens teorem (16.1–16.3) ====
   * Divergens, curl og regneregler for disse   * Divergens, curl og regneregler for disse
   * Vektorpotensial   * Vektorpotensial
   * Rotasjonsfrie vektorfelt er konservative   * Rotasjonsfrie vektorfelt er konservative
   * Greens teorem   * Greens teorem
-  * Divergensteoremet i planet +==== Uke 14: Divergensteoremet ​(16.3–16.4) ====
-==== Uke 14: Divergens, curl og Greens teorem 2 (16.1–16.3) ==== +
-  * Divergens, curl og regneregler for disse +
-  * Vektorpotensial +
-  * Rotasjonsfrie vektorfelt er konservative+
   * Greens teorem   * Greens teorem
   * Divergensteoremet i planet   * Divergensteoremet i planet
-==== Uke 15: Divergensteoremet og Stokes'​ teorem (16.4–16.5) ====+==== Uke 15: Stokes'​ teorem (16.4–16.5) ====
   * Divergensteoremet   * Divergensteoremet
   * Stokes'​ teorem   * Stokes'​ teorem
2018-03-19, Fredrik Hildrum