Ofte stilte spørsmål

Før du sender en e-post til fagkollegiet, vennligst les informasjonen nedenfor.

Eksamen, pensum, obligatoriske aktiviteter

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

 • Minst 6 av 12 Maple TA-tester godkjent. En test er bestått hvis 4 av 6 poeng er oppnådd. Hver test er åpen i 2 uker (se fremdriftsplanen).
 • I løpet av semesteret skal det leveres besvarelse på fire innleveringsoppgaver. Innleveringene rettes, og man får tilbakemelding. Minst 2 av 4 innleveringer må bli godkjent (godkjent betyr at man hadde bestått hvis oppgavene utgjorde en eksamen).

Alt øvrig er ment som en støtte for å lette læring og øving.

Begge disse momenter kan i tillegg telle positivt på sluttkarakteren, se info under om Hvordan bestemmes karakteren?.

Hvordan bestemmes karakteren?

Maple T.A.-testene og de skriftlige innleveringene kan telle opptil 20% av karakteren, men bare i positiv retning:

 • Man får inntil 10 prosentpoeng for godkjent Maple T.A. (ett prosentpoeng per godkjente Maple T.A.-test)
 • Man får inntil 10 prosentpoeng for godkjent skriftlig innleveringsopplegg (2.5 prosentpoeng per godkjente innlevering)

Hvis dette vil trekke deg opp vil eksamen telle 80%, ellers vil den telle 100%. Et unntak er dersom du ville strøket på eksamen. Du stå på eksamen for å kunne bli trukket opp.

Eksempel 1

Du har fått godkjent 8 Maple T.A.-tester og 4 skriftlige innleveringer. Dette gir \(8 + 4 \cdot 2.5 = 18\) prosentpoeng for øvingsopplegget. Du tar eksamen og får \(75\%\) riktig. Vi ser hva som skjer dersom eksamen skal telle \(80\%\) av karakteren og øvingsopplegget skal telle \(20\%\). Da blir prosentvurderingen \(75\% \cdot 0.8 + 18\% = 78\%\). Siden \(78\%\) er større enn \(75\%\) blir den endelige prosentvurderingen \(78\%\), altså en B. I dette tilfellet telte poengene fra øvingsopplegget \(20\%\) av karakteren, siden dette førte til en forbedring av karakteren.

Eksempel 2

Du har fått godkjent 6 Maple T.A.-tester og 2 skriftlige innleveringer. Dette er akkurat nok til å kunne ta eksamen. Du får \(6 + 2 \cdot 2.5 = 11\) prosentpoeng for øvingsopplegget. Du tar eksamen og får \(95\%\) riktig. På samme måte som over regner vi ut \(95\% \cdot 0.8 + 11\% = 87\%\). Siden \(87\%\) er lavere enn \(95\%\) blir den endelige prosentvurderingen \(95\%\), altså en A. I dette tilfellet telte eksamen \(100\%\) av karakteren. Poengene fra øvingsopplegget vil aldri trekke deg ned.

Eksempel 3

Du har fått godkjent 12 Maple T.A.-tester og 4 skriftlige innleveringer. Du får \(10 + 4 \cdot 2.5 = 20\) prosentpoeng for øvingsopplegget. Du tar eksamen og får \(35\%\) riktig. Siden du fikk under \(40\%\) på eksamen, vil dette føre til en stryk. Poengene fra øvingsopplegget kan altså ikke redde deg fra å stryke på eksamen.

Jeg har tatt øvingsopplegget tidligere — hva gjelder for meg?

Et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er nok for å få gå opp til eksamen. Dette kan kun sjekkes av personale med tilgang til FS (Felles Studentsystem), som f.eks. instituttkontoret. Ingen i fagkollegiet har tilgang til FS.

Hvis du vil bruke et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, vil eksamen alltid telle 100%. Du har også mulighet til å følge årets øvingsopplegg på lik linje med de andre, og da blir karakteren satt ut fra 'Hvordan bestemmes karakteren?' over. Merk at du ikke taper noe på å forsøke deg på årets øvingsopplegg, da du alltid kan falle tilbake på den tidligere godkjenningen.

Hva gjelder på eksamen, og når/hvor finner den sted?

Se offisiell eksamensinformasjon. NB: Formelsamlinger, slik som Rottmann, er ikke tillatt.

Hvilken lærebok brukes?

Adams og Essexs: Calculus, eighth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN 9781784498559) på akademika som også inkluderer et løsningshefte for oppgaver i boken. Det spiller ingen rolle om dere kjøper spesialutgaven eller den originale utgaven. (Den eneste forskjellen er at spesialutgaven er delt i to bind samt et løsningshefte).

Er pensum endret fra tidligere år?

Pensum varierer noe fra år til år. Lærebok kan også variere. Pensum er summen av avsnitt i læreboken, øvinger, og eventuelt annet materiale som gjøres tilgjengelig for alle. Det anbefales at man følger med i kurset, dersom man ønsker å ta det igjen. Dersom man sikter mot en høyere karakter, anbefales det òg å skaffe årets lærebok.

Jeg har vært syk — kan unntak gjøres?

Det obligatoriske opplegget i emnet er laget for å romme alle studenter som kan ta en eksamen (primært elektronisk levering, tidsfrister på to-fire uker), og det vil derfor i alminnelighet ikke gjøres unntak fra fristene eller grensene. I de fall dette vil vurderes, er det særdeles viktig at du i god tid tar kontakt med kursledelsen. For sene meldinger vil ikke bli vurdert. Merk at studenter med særskilte behov alltid har mulighet å kontakte Tilretteleggingstjenesten, men at et slikt vedtak i dette tilfelle altså sannsynligvis ikke vil ha innvirkning på øvingsopplegget.


Maple T.A.

Hvordan fungerer Maple T.A.?

Testene utføres her, med NTNU-brukernavn og -passord. Første gang man logger seg inn er man nødt til å registrere seg i faget TMA4105 Matematikk 1. På forsiden etter innlogging bør det stå «Enroll in a Class» på venstre side. Trykk på denne lenken, velg «TMA4105 Matematikk 2», og registrer deg. For å lagre svar i systemet må du trykke på knappen «Quit & Save». Det anbefales at du trykker på «Submit Assignment» når du føler deg ferdig med testen, da dette gir deg en bekreftelse på hvor mange poeng du står med i systemet. Det er ikke nødvendig å trykke «Submit Assignment» for å få øvingen godkjent. «View details» viser hvilke rett/feil du hadde. Du kan fortsette på testen selv etter å ha trykket «Submit Assignment», men du får nye tall i oppgaver du ikke fikk til. Deadline for Maple T.A.-testene er alltid tirsdag kl. 16:00 to uker etter at testen er lagt ut. For info om krav, se 'Hvilke momenter er obligatoriske?' ovenfor.

Hvordan sjekker man om testene er godkjent?

For å få godkjent på en Maple T.A. test må man ha 4/6 poeng. For å se hvor mange poeng man har oppnådd, gå inn i klassen «TMA4105 Matematikk 2» og trykk «Gradebook»→«View Past Results». Her finner man testene. Har man 4/6 poeng er det godkjent, samme hva man måtte finne på Maple T.A. forøvrig. Obs! Telleren «passed» man finner under oversikten over testene (Assignments) i "gradebook" representerer ikke hvor mange tester man har bestått.

Dersom man har trykket på «Quit & Save» i stedet for «Submit Assignment» kan det ta noe tid fra fristen har utløpt til testresultatet registreres.

Lagres riktige svar på Maple T.A. testene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Maple T.A. lagrer riktige svar. I tillegg kan man sjekke om man har gjort riktig underveis i testen. Øverst i høyre hjørne i testen finner man funksjonen «How did I do?» som sier om svaret er riktig eller ikke. Man kan altså forsikre seg om at svarene er korrekte før man trykker «grade».

Beskjeder i Maple T.A.

Beskjeder angående oppgaver i Maple T.A. o.l. legges ut i klassen «TMA4105 Matematikk 2» under «Class Details». Husk derfor å alltid ha menyen «Class Details» rullet ned (klikk på + tegnet i høyre hjørne over «Class Details»).


Skriftlige innleveringer

De skriftlige innleveringene leveres gjennom Blackboard, som brukes utelukkende til dette. Selve øvingene og tidsfristene finner dere i fremdriftsplanen.

Hvordan levere inn i Blackboard:

 1. Først:
  1. Vær ute i god tid med å levere inn. Fristen er kl. 16.00.00 aktuell dag.
  2. Vi fraråder bruk av Blackboard-appen.
  3. Ett mulig innsendingsforsøk. Ved teknisk feil er vi behjelpelige fram til kl. 15.00 aktuell siste innleveringsdag på epost (se kontaktinformasjon).
 2. Dokumentformatet:
  1. Besvarelsen kan skrives elektronisk (tegne-app/TeX/Word/etc.), eller på papir etterfulgt av skann.
  2. Totalt 1 – én – PDF-fil. Husk «.pdf»-filendelse.
  3. Siden(e) skal være rotert riktig vei og være av grei lesbar kvalitet.
 3. Levere inn til (kun) vurdering:
  1. Klikk på «Skriftlig innlevering #» under info-fagsiden i Blackboard.
  2. Last opp PDF-filen.
  3. Hvis du ønsker å se igjennom at det du lastet opp er riktig, klikk på «Lagre utkast». Når alt virker greit, klikk «Fortsett».
  4. Klikk til slutt «Send». Nå kommer du til en side med visning av det du leverte inn og i tillegg skal du motta en innsendingsbekreftelse på epost.
 4. Valgfritt: Levere inn for å få tilbakemelding (ikke vurdering): Gjenta prosedyren i forrige punkt, men nå for «Tilbakemelding på skriftlig innlevering #». Også her skal det komme en innsendingsbekreftelse på epost.

Forslag til hjelperessurser for å lage PDF:

 • Mobil-apper som skanner papir og lagrer som PDF:
 • http://topdf.com: Konvertere andre filformat til PDF samt slå sammen flere PDFer til én fil.

Hva er...?

Hva er «mattelab», og kan jeg gå når jeg vil?

Mattelab er en åpen sal der studenter kan lese, regne og stille spørsmål om alle faglige deler av emnet. Student- og øvingsassistenter (stipendiater i matematikk) vil være tilstede. Mattelaben er åpen for alle i studieprogrammer, men som regel er noen programmer prioritert; se timeplanen. Dersom det skulle oppstå problemer i mattelaben – ingen assistenter, dobbelbooking, eller andre praktiske problemer – vennligst send en epost til mattelab. Denne epostadressen, slik som alle andre i TMA4105, er ikke ment for faglige spørsmål.

Hva er «plenumsregning»?

En plenumsregning er en mulighet å se noen av ukens anbefalte oppgaver, løses i storsal på en eksamensriktig måte. Dette gjøres av en av våre stipendiater. Flere av disse oppgaver er tatt opp på video, og noen er Maple T.A-oppgaver. Ingen løsningsforslag vil bli skrevet til disse øvingene.

Hva er 'anbefalte oppgaver», og hvor finner jeg løsningsforslag til dem?

De anbefalte oppgavene er oppgaver som utvalgt for å lette læring av fagstoffet. Så lenge disse ikke også gis som Maple T.A.-oppgaver eller som innleveringer, er de aldri obligatoriske. Løsningsforslag blir publisert i etterkant på fremdriftsplanen, for de oppgaver som ikke gjennomgås i øvingslærers plenumsregning.


Hvor finner jeg...?

Hvor finner jeg videoforelesningene og andre ressurser til dette kurset?

Disse finner du i fremdriftsplanen og på temasidene.

2018-07-08, Fredrik Hildrum