TMA4100 Matematikk 1, høst 2022

Beskjeder

  • Oppgavene gitt til kontinuasjonseksamen samt et løsningsforslag finner du her.

Uke 47 - Differensialligninger

Oversiktsforelesning:

Interaktiv forelesning:

Plenumsregning:

Lærebok

forside.jpeg Adams og Essex: Calculus, 10th Edition. Denne er tilgjengelig på Akademika i en to-binds spesialversjon. Dere som skal ha Matematikk 1 i høst og Matematikk 2 til våren kjøper både bind 1 og bind 2. Dere som ikke skal ha Matematikk 2, kjøper bare bind 1.

2023-10-25, Marius Thaule